Share Khóa học Web Analytics: Phân tích Dữ liệu Website của giảng viên Nguyễn Hải Minh

Nội Dung Khóa Học

Buổi 1 – Overview on Analytics / Giới thiệu công cụ phân tích website
1.1 – The Importance of Web Analytics to Business / Tầm quan trọng của phân tích website trong kinh doanh
1.2 – What is Web Analytics? / Phân tích website là gì?
1.3 – Solution for Web Analytics: Google Analytics / Giải pháp phân tích website: Google Analytics
1.4 – Handout / Tài liệu khóa học
Buổi 2 – Account Setup / Thiết lập tài khoản
2.1 – Account Setup / Thiết lập tài khoản
2.2 – Demo: Code Embedding (Header) / Hướng dẫn chèn code trực tiếp vào Header
2.3 – Demo: Code Embedding on WordPress (Supporting Theme) / Hướng dẫn chèn code vào Theme có hỗ trợ
2.4 – Demo: Code Embedding on WordPress (Plugin) / Hướng dẫn chèn code thông qua Plugin
2.5 – Demo: Code Embedding on Haravan / Hướng dẫn chèn code trên Haravan
Buổi 3 – Account Management / Quản lý tài khoản
3.1 – User Permissions / Quản lý và phân quyền người dùng
3.2 – Navigating / Bảng điều khiển Google Analytics
Buổi 4 – Reporting: How Many People Visit Website? / Đọc báo cáo: Có bao nhiêu người dùng vào website?
4.1 – Website Number of Visitors / Số lượng người truy cập website
Buổi 5 – Reporting: Who are They? / Đọc báo cáo: Người dùng là ai?
5.1 – Demographics / Nhân khẩu học
5.2 – Technology & Mobile / Công nghệ & Thiết bị di động
5.3 – New vs Returning, Active Users / Người dùng mới và Người dùng cũ, Người dùng hoạt động
Buổi 6 – Reporting: What Do They Do on the Website? / Đọc báo cáo: Người dùng làm gì trên website?
6.1 – Session Quality / Chất lượng phiên truy cập
6.2 – Bounce Rate / Tỷ lệ thoát trang
6.3 – Site content / Chất lượng nội dung
6.4 – Behavior Flow & User Flow / Hành trình người dùng & Luồng người dùng
Buổi 7 – Reporting: Where Do They Come From? / Đọc báo cáo: Người dùng đến từ nguồn nào?
7.1 – Channel Grouping / Nhóm kênh
7.2 – Deep-dive into Search, Social & Referral Channels / Tìm hiểu các kênh Search, Social và Referral
7.3 – Source/ Medium & Summary / Nguồn truy cập/ Danh mục chung của nguồn & Tóm tắt
Buổi 8 – Reporting: What are the Expected Action From Visitors? / Đọc báo cáo: Đặt mục tiêu như thế nào?
8.1 – Goal Setting Overview / Tổng quan về thiết lập mục tiêu
8.2 – How to Set up New Goal / Cách thiết lập mục tiêu
Buổi 9 – Google Analytics Advanced (Part 1) / Google Analytics Nâng cao (Phần 1)
9.1 – Introduce for Google Analytics Advanced / Giới thiệu Google Analytics Nâng cao
9.2 – Google Tag Manager / Quản lý thẻ với Google Tag Manager
9.3 – Views with Filter / Phân tách quyền xem dữ liệu
9.4 – Segmentation / Phân nhóm dữ liệu
9.5 – Site Content / Kiểm tra tính hiệu quả của nội dung trang
9.6 – Report Sharing / Chia sẻ nội dung báo cáo
9.7 – Handout (Google Analytics Advanced) / Tài liệu khóa học (Google Analytics Nâng cao)
Buổi 10 – Google Analytics Advanced (Part 2) / Google Analytics Nâng cao (Phần 2)
10.1 – Linking Accounts / Kết nối tài khoản Google Analytics và Google Adwords
10.2 – Retargeting / Tái tiếp cận người dùng
10.3 – Campaign Tracking (Part 1) / Đo lường và theo dõi chiến dịch digital marketing (Phần 1)
10.4 – Campaign Tracking (Part 2) / Đo lường và theo dõi chiến dịch digital marketing (Phần 2)
10.5 – Digital Architecture / Kiến trúc công nghệ số của doanh nghiệp

Share khóa học – Khóa Học Web Analytics: Phân tích Dữ liệu Website

69K

  • HÌNH THỨC HỌC: CÓ THỂ HỌC ONLINE TRÊN MÁY TÍNH  HOẶC ĐIỆN THOẠI 
  • TÀI LIỆU : ĐẦY ĐỦ VIDEO VÀ TÀI LIỆU KHÓA HỌC ?
  • THỜI GIAN HỌC:  KHÓA HỌC ĐÃ MUA CÁC BẠN SẼ ĐƯỢC SỞ HỮU VĨNH VIỄN

LIÊN HỆ MESSENGER ZALO - 0346879742 (ĐANG LỖI) LIÊN HỆ TRAO ĐỔI KHÓA HỌC VỚI AD

01

ZALO Admin đang bị lỗi tìm kiếm nên bạn vui lòng nhắn tin qua MESSENGER Để mua khóa học nhé

02

Nhắn Tin Cho Admin Qua Zalo Hoặc Facebook Để Được Tư Vấn Và Mua Khóa Học

03

ĐẶC BIỆT KHI MUA THEO COMBO SẼ ĐƯỢC GIẢM GIÁ TỪ 50% - 70%