Share khóa học – Lập trình Backend cho website bằng PHP/Mysql theo mô hình MVC

Giảng viên: Nguyễn Đức Việt

Nội Dung Khóa Học

Phần 1: Cài đặt công cụ lập trình
Bài 1: Giới thiệu khóa học lập trình php mysql theo kiến trúc MVC
Bài 2: Cài đặt code editor
Bài 3: Cài đặt plugin MVC cho code editor
Phần 2: Cài đặt môi trường và kiến trúc MVC
Bài 4: Cài đặt server ảo và chạy file php đầu tiên
Bài 5: Cài đặt kiến trúc MVC
Phần 3: Ứng dụng MVC đầu tiên
Bài 6: Lý thuyết về kiến trúc MVC
Bài 7: Tạo và chạy ứng dụng mvc đầu tiên
Bài 8: Cách truyền dữ liệu từ controller vào trong view thế nào
Phần 4: Học Mysql tạo cơ sở dữ liệu và kết nối
Bài 9: Lý thuyết về Mysql
Bài 10: Tạo bảng dữ liệu trong mysql thế nào
Bài 11: Các bước lập trình trong kiến trúc MVC để thêm dữ liệu vào trong cơ sở dữ liệu
Phần 5: Hoàn thiện dự án đầu tiên với MVC và Mysql
Bài 12: Cài đặt kiến trúc MVC, tạo view, và chạy thử
Bài 13: Các bước cài đặt thư viện trong mô hình MVC
Bài 14: Controller nhận dữ liệu từ view thế nào
Bài 15: Xử lý tầng dữ liệu
Bài 16: Tóm tắt kiến thức
Phần 6: Giới thiệu về dữ liệu kiểu mảng
Bài 17: Lý thuyết về mảng
Bài 18: Kĩ thuật tạo và duyệt mảng
Phần 7: Bài toán kinh điển – Lập trình thêm + sửa + xóa dữ liệu với PHP-Mysql
Bài 19: Khởi tạo controller showData
Bài 20: Phương thức truyền dữ liệu từ Model sang View
Bài 21: Duyệt mảng trong View sau khi nhận dữ liệu
Bài 22: Xóa dữ liệu trong mysql
Bài 23: Sử dụng hàm require
Bài 24: Viết hàm sửa dữ liệu theo MVC
Bài 25: Nhận dữ liệu từ controller thế nào
Bài 26: Hoàn thiện phần thêm sửa dữ liệu
Phần 8: Học PHP Mysql qua bài số 2 – quản lý nhân sự
Bài 27: Giới thiệu project số 2 – lập trình backend cho website quản lý nhân sự
Bài 28: Phân tích cơ sở dữ liệu
Phần 9: Thiết kế dữ liệu và thiết kế frontend bằng bootstrap 4
Bài 29: Tạo dữ liệu mới và cài đặt môi trường lập trình
Bài 30: Thiết kế nhanh phần frontend
Phần 10: Lập trình chức năng thêm dữ liệu
Bài 31: Chuyển phần frontend vào view
Bài 32: Tạo View thêm dữ liệu
Bài 33: Dùng controller lấy dữ liệu từ view
Bài 34: Xử lý phần chức năng upload file ảnh trong php12:16
Bài 35: Hoàn thiện phần chức năng thêm nhân sự cho backend
Phần 11: Lập trình chức năng sửa và xóa dữ liệu
Bài 36: Chuyển dữ liệu vào view trong cùng một controller
Bài 37: Hoàn thiện và sửa lỗi tiếng việt trên mysql
Bài 38: Chuẩn bị view và controller xử lý phần sửa nội dung nhân viên
Bài 39: Giải thích về phương thức trao đổi dữ liệu thông qua URL
Bài 40: ĐIều hướng và lấy dữ liệu từ mysql
Bài 41: Nhận dữ liệu trong view
Bài 42: Viết hàm controller xử lý việc sửa ảnh và upload ảnh
Bài 43: Hoàn thiện tính năng sửa dữ liệu nhân sự
Bài 44: Xóa dữ liệu bằng id
Phần 12: Viết jquery cho Frontend load dữ liệu mà ko cần load lại trang
Bài 45: Giới thiệu jquery ajax
Bài 46: Sử dụng jquery trao đổi dữ liệu mà không cần load lại trang web
Bài 47: Sử dụng jquery thao tác với dữ liệu đồng thời thao tác với giao diện
Bài 48: Sử dụng jquery xử lý upload mà không cần tải lại trang
Bài 49: Hoàn thiện backend cho web quản lý nhân sự
Phần 13: Kiểu dữ liệu hiện đại – JSON
Bài 50: Giới thiệu kiểu dữ liệu json sử dụng trong lập trình hiện đại
Bài 51: Cài đặt project và môi trường code
Bài 52: Cài đặt đường dẫn ngắn cho project và một số snippet thường dùng
Phần 14: Hiểu bản chất của json thông qua làm một web hoàn chỉnh
Bài 53: Hiểu bản chất của json thông qua ví dụ
Bài 54: Đưa dữ liệu json vào mysql
Bài 55: Cách duyệt dữ liệu cho các phần tử trong mảng json
Bài 56: Xóa phần tử trong chuỗi json thế nào
Bài 57: Hoàn thiện chức năng xóa với kiểu json
Bài 58: Thao tác thêm dữ liệu json thế nào
Bài 59: Hoàn thiện chức năng xóa một phần tử trong json
Bài 60: Sửa tất cả dữ liệu trong một form thế nào
Bài 61: Các thao tác xử lý xử dữ liệu json
Phần 15: Đưa Json vào lập trình backend
Bài 62: Giới thiệu project sử dụng json cho lập trình backend
Bài 63: Phân tích dữ liệu theo hướng json
Phần 16: Chức năng thêm mởi slide ảnh dùng Json
Bài 64: Setup project
Bài 65: Tạo view thêm mới dữ liệu
Bài 66: Thêm dữ liệu bằng model và controller
Bài 67: Sửa lỗi và hoàn thiện tính năng thêm mới slide
Phần 17: Hoàn thiện Backend cho phần slide
Bài 68: Các bước, các hàm cần viết để xử lý phần edit hàng loạt
Bài 69: Hoàn thiện Form sửa cho tất cả slide
Bài 70: Truyền mảng dữ liệu sửa vào controller
Bài 71: Xử lý logic cho phần upload hàng loạt
Bài 72: Hoàn thiện backend cho phần slide
Phần 18: Hoàn thiện Frontend cho phần slide
Bài 73: Setup phần dữ liệu và phần frontend
Bài 74: Hoàn thiện kết nối frontend và backend
Phần 19: Tổng kết khóa học và các kiến thức sẽ học phần nâng cao
Bài 75: Tổng kết khóa học và các kiến thức sẽ học phần nâng cao

Share khóa học – Lập trình Backend cho website bằng PHP/Mysql theo mô hình MVC

89K

  • HÌNH THỨC HỌC: CÓ THỂ HỌC ONLINE TRÊN MÁY TÍNH  HOẶC ĐIỆN THOẠI 
  • TÀI LIỆU : ĐẦY ĐỦ VIDEO VÀ TÀI LIỆU KHÓA HỌC ?
  • THỜI GIAN HỌC:  KHÓA HỌC ĐÃ MUA CÁC BẠN SẼ ĐƯỢC SỞ HỮU VĨNH VIỄN

Danh mục:

LIÊN HỆ MESSENGER ZALO - 0346879742 (ĐANG LỖI) LIÊN HỆ TRAO ĐỔI KHÓA HỌC VỚI AD

01

ZALO Admin đang bị lỗi tìm kiếm nên bạn vui lòng nhắn tin qua MESSENGER Để mua khóa học nhé

02

Nhắn Tin Cho Admin Qua Zalo Hoặc Facebook Để Được Tư Vấn Và Mua Khóa Học

03

ĐẶC BIỆT KHI MUA THEO COMBO SẼ ĐƯỢC GIẢM GIÁ TỪ 50% - 70%