Share Khóa Học – Lập trình Frontend nâng cao qua project thực tế

Giảng viên: Nguyễn Đức Việt

Nội Dung Khóa Học

Bài mở đầu : khởi động
Thông tin về group support trong quá trình học và phần mềm sử dụng trong khóa
Nhắc lại thuộc tính CSS3 translate
Thuộc tính CSS3 quay và tâm quay
Thuộc tính CSS3 zoom
Áp dụng thuộc tính CSS3 quay, zoom, origin và transition-Phần 1.mp4
Áp dụng thuộc tính CSS3 quay, zoom, origin và transition-Phần 2.mp4
Select 05 – Áp dụng thuộc tính rotateY và Backface để làm hiệu ứng.mp4
Áp dụng thuộc tinh transition delay
Project số 2 : Random project từ themeforest
Giới thiệu project hiệu ứng và các bước xử lý
Giới thiệu project hiệu ứng và các bước xử lý
Xử lý CSS cho phần mặt trước
Xử lý CSS cho phần mặt trước
Xử lý CSS hoàn thiện cho phần hiệu ứng đầu tiên
Xử lý HTML cho phần hiệu ứng TAB
Xử lý CSS cho phần hiệu ứng Tab
Xử lý Jquery cho phần nút
Xử lý Jquery cho phần nội dung
Xử lý Jquery cho phần nội dung
Xử lý Jquery cho phần nội dung
Tự tạo hiệu ứng cho phần slide
File thiết kế đính kèm
Project số 3 viết hiệu ứng slide nhanh
Project số 3 Lựa chọn slide và xử lý HTML
Project số 3 Lựa chọn slide và xử lý HTML
Xử lý CSS ban đầu cho khối giao diện
Xử lý phần CSS cho khối giao diện
Viết hiệu ứng JQUERY – Xử lý bộ đếm
Hoàn thành hiệu ứng slide ảnh cho sản phẩm
Nâng cấp version cho slide ảnh
Xử lý hiệu ứng Quick View phần HTML
Xử lý hiệu ứng Quick View phần CSS
Xử lý hiệu ứng Quick View phần Jquery
Xử lý hiệu ứng Quick View phần Jquery
Sử dụng hàm jquery cho thao tác trên bàn phím
Nâng cấp Version 3 cho slide ảnh
Tổng kết các hàm quan hệ trong JQuery
Xử lý số lượng thay đổi bằng hàm quan hệ
Project số 4 xử lý hiệu ứng isotope
Giới thiệu giao diện kiểu Masonry
Tạo giao diện cho gallery – phần HTML
Tạo giao diện cho gallery – Phần CSS
Tạo giao diện cho gallery – Phần Jquery
Xử lý việc load ảnh băng thư viện Image Load
Xử lý responsive
Xử lý lọc dữ liệu theo danh mục – phần HTML
Xử lý hiệu ứng chọn cho nút
Xử lý hiệu ứng lọc dữ liệu theo danh mục khi click vào nút
PROJECT 5 THEFOX – Full frontend thực hiện cắt web và làm giao diện responsive
Xử lý Html cho phần top bằng bootstrap
Xử lý CSS cho phần Top
Xử lý CSS cho màn hình di động
Xử lý HTML cho trang contact
Xử lý CSS cho phần menu
Xử lý CSS cho phần menu hiển thị trên di động
Xử lý HTML cho phần bản đồ
Xử lý CSS cho khối thong tin liên hệ
Xử lý phần hiệu ứng
Xử lý CSS cho phần thông tin liên hệ trên di động
Xử lý phần form liên hệ
Xử lý phần CSS cho Form
Xử lý HTML cho phần footer
Xử lý CSS cho phần footer
Xử lý HTML cho phần lastest news -Phần 1
Xử lý HTML cho phần lastest news – Phần 2
Phương pháp sử dụng after và before trong css
Xử lý phần HTML cho khối tag widget
Xử lý phần CSS cho khối TAG WIDGET
Xử lý phần CSS cho khối BLOG CATEGORY
Xử lý phần CSS cho khối BLOG CATEGORY (1)
Xử lý phần HTML cho phần NEWSLETTER
Xử lý phần CSS cho phần NEWSLETTER
Xử lý phần HTML_CSS cho khối BOTTOM FOOTER
Xử lý hiệu ứng load cho trang CONTACT
Xử lý giao diện trang contact cho di động
Xử lý import giao diện cho trang chủ
Xử lý HTML cho khối giới thiệu trang chủ
Xử lý CSS cho khối giới thiệu
Xử lý HTML cho khối slide
Xử lý CSS cho phần news
Xử lý HTML trang tin tức
Xử lý bố cục tin bằng card column
Xử lý CSS cho các cột thông tin
Xử lý CSS và hiệu ứng cho trang tin tức
Xử lý CSS và hiệu ứng cho trang tin tức (1)
Xử lý CSS và hiệu ứng cho trang tin tức (2)
Xử lý CSS và hiệu ứng cho trang tin tức (3)
Xử lý CSS và hiệu ứng cho trang tin tức (4)
Xử lý CSS và hiệu ứng cho trang tin tức (5)
Xử lý CSS và hiệu ứng cho trang tin tức (6)
Xử lý CSS và hiệu ứng cho trang tin tức (7)
Xử lý CSS và hiệu ứng cho trang tin tức (8)
Xử lý CSS và hiệu ứng cho trang tin tức (9)
Xử lý CSS và hiệu ứng cho trang tin tức (10)
Xử lý CSS và hiệu ứng cho trang tin tức (11)
Xử lý CSS và hiệu ứng cho trang tin tức (12)
Xử lý CSS và hiệu ứng cho trang tin tức (13)
Xử lý CSS và hiệu ứng cho trang tin tức (14)
Xử lý CSS và hiệu ứng cho trang tin tức (15)
Xử lý CSS và hiệu ứng cho trang tin tức (16)
Xử lý CSS và hiệu ứng cho trang tin tức (17)
Xử lý CSS và hiệu ứng cho trang tin tức (18)
Xử lý CSS và hiệu ứng cho trang tin tức (19)
Xử lý CSS và hiệu ứng cho trang tin tức (20)
Xử lý CSS và hiệu ứng cho trang tin tức (21)
Xử lý CSS và hiệu ứng cho trang tin tức (22)
File đính kèm project
Bài giảng mới
PROJECT ARTICA
Xử lý HTML cho phần Top Header
Xử lý CSS cho phần Top Header
Xử lý CSS cho Top Header trên màn hình di động
Xử lý HTML cho phần Menu và Logo
Xử lý CSS cho phần Menu và Logo
Xử lý CSS cho phần Menu và Logo trên màn hình đi động
Xử lý phần HTML cho phần slide
Xử lý phần CSS cho phần slide
Xử lý CSS cho phần hiệu ứng slide hiển thị trên di động
Xử lý phần HTML cho khối dịch vụ
Xử lý Css cho khối 3 dịch vụ
Xử lý css cho khối 3 dịch vụ trên màn hình di động
Xử lý html cho khối tiêu đề thực đơn
Xử lý css cho khối tiêu đề menu
Xử lý css cho tiêu đề thực đơn trên di động
Tự viết hiệu ứng lọc cho phần thực đơn
Xử lý phần HTML cho khối thực đơn chi tiết
Xử lý phần CSS cho khối thực đơn chi tiết
Xử lý phần responsive cho khối thực đơn
Xử lý phần hiệu ứng sắp xếp khi thay đổi cỡ màn hình
Xử lý phần hiệu ứng load ảnh và truyền dữ liệu qua thuộc tính data của HTML5
Xử lý phần hiệu ứng lọc dữ liệu cho thực đơn bằng javascript
Xử lý phần phần tiêu đề chi tiết của khối thực đơn
Xử lý phần HTML cho hiệu ứng slide trượt
Xử lý phần CSS cho carousel – Phần 1
Xử lý phần CSS cho carousel – Phần 2
Xử lý responsive cho phần hiệu ứng slide
Xử lý HTML cho phần giới thiệu đầu bếp
Xử lý CSS cho phần giới thiệu đầu bếp
Xử lý css Responsive cho phần giới thiệu đầu bếp
Xử lý khối slogan
Xử lý HTML cho khối đặt bàn – Phần 1
Xử lý CSS cho khối đặt bàn – Phần 2
Xử lý hiệu ứng fake loader
Xử lý form cho khối đặt bàn
Xử lý phần HTML cho khối phản hồi người dùng
Xử lý CSS cho phần phản hồi người dùng
Xử lý HTML cho phần Tin tức cập nhật
Xử lý CSS cho phần Tin tức cập nhật
Check giao diện trên màn di động
Xử lý HTML cho phần footer cột 1
Xử lý css cho phần footer cột 1
Xử lý HTML cho cột 2 footer
Xử lý CSS cho cột 2 footer
Xử lý css cho phần cột 4 footer
Xử lý footer và check giao diện trên di động
Tạo trang about bằng cách sử dụng lại code
Tạo HTML bằng cách sử dụng lại code
Tạo CSS cho khối thông tin đầu tiên trang about
Tạo khối thông tin thứ 2 bằng cách sử dụng lại code
Tạo khối thông tin thứ 3 trang about
Hoàn chỉnh trang about bằng cách xử dụng lại code
Tạo trang thực đơn trong 5 phút
Hoàn thiện trang thực đơn trong 10 phút
Tạo trang tin tức
Tạo cột trái cho trang tin tức
Xử lý phần tim kiếm cột phải
Xử lý khối danh mục
Hoàn thiện giao diện trang tin tức
Hoàn thiện giao diện trang tin chi tiết
Tạo trang contact phần form
Hoàn thiện trang contact
Tổng kết và đóng gói front end
Xử lý phần css cho khối contact form
File đính kèm
File đính kèm project

Share Khóa Học – Lập trình Frontend nâng cao qua project thực tế

99K

  • HÌNH THỨC HỌC: CÓ THỂ HỌC ONLINE TRÊN MÁY TÍNH  HOẶC ĐIỆN THOẠI 
  • TÀI LIỆU : ĐẦY ĐỦ VIDEO VÀ TÀI LIỆU KHÓA HỌC ?
  • THỜI GIAN HỌC:  KHÓA HỌC ĐÃ MUA CÁC BẠN SẼ ĐƯỢC SỞ HỮU VĨNH VIỄN

LIÊN HỆ MESSENGER ZALO - 0346879742 (ĐANG LỖI) LIÊN HỆ TRAO ĐỔI KHÓA HỌC VỚI AD

01

ZALO Admin đang bị lỗi tìm kiếm nên bạn vui lòng nhắn tin qua MESSENGER Để mua khóa học nhé

02

Nhắn Tin Cho Admin Qua Zalo Hoặc Facebook Để Được Tư Vấn Và Mua Khóa Học

03

ĐẶC BIỆT KHI MUA THEO COMBO SẼ ĐƯỢC GIẢM GIÁ TỪ 50% - 70%