Share Khóa Học – Lập Trình NodeJS Full 4 level – Zendvn.com

Khóa 1: Nội Dung Khóa Học Lập trình NodeJS Level 1
NodeJS cho người mới bắt đầu
Chương 01: NodeJS cho người mới bắt đầu
Bài 1 – Cài đặt và chuẩn bị môi trường
Bài 2 – Xây dựng trang NodeJS đầu tiên
Bài 3 – Sử dụng Routing cơ bản
Bài 4 – Hệ thống kiến thức NodeJS
Chương 2: Sử dụng ExpressJS và các module mở rộng
Bài 1 – Sử dụng Express generator
Bài 2 – Sử dụng Router và View
Bài 3 – Kỹ thuật nhúng giao diện và module mở rộng
Bài 4 – Setup Router và Prefix Admin
Bài 5 – Xây dựng trang Error
Bài 6 – Thao tác với MongoDB thông qua mongoose
Chương 3: Project xây dựng trang quản lý Item
Bài 1 – Xây dựng chức năng hiển thị danh sách Item
Bài 2 – Xây dựng chức năng lọc danh sách Item theo Status
Bài 3 – Xây dựng chức năng tìm kiếm
Bài 4 – Xây dựng chức năng phân trang
Bài 5 – Xây dựng chức năng Change Status
Bài 6 – Xây dựng chức năng Delete
Bài 7 – Xây dựng chức năng Change Status của nhiều phần tử
Bài 8 – Xây dựng chức năng Delete nhiều phần tử
Bài 9 – Xây dựng chức năng Change Ordering của nhiều phần tử
Bài 10 – Xây dựng chức năng hiển thị thông báo
Bài 11 – Xây dựng chức năng Add phần tử
Bài 12 – Xây dựng chức năng Validator
Bài 13 – Xây dựng chức năng Edit phần tử
Bài 14 – Tối ưu và hoàn chỉnh phần quản lý
Bài 15 – Publish sản phẩm
Chương 4: Tổng kết chương học
Bài 1 – Hệ thống kiến thức và nghiên cứu mở rộng

Khóa 2: Nội Dung Khóa Học Lập trình NodeJS Level 2
Xây dựng web blog/ Tin tức (Admin đến publish)
Chương 01: Xây dựng trang quản lý Item nâng cao
Bài 1 – Xây dựng chức năng lưu thông tin Items
Bài 2 – Xây dựng chức năng sắp xếp Items
Bài 3 – Tích hơpk CKEditor
Chương 02: Xây dựng trang quản lý người dùng
Bài 1 – Xây dựng chức năng quản lý nhóm người dùng cơ bản
Bài 2 – Xây dựng chức năng quyền truy cập của nhóm người dùng
Bài 3 – Xây dựng trang quản lý người dùng
Bài 4 – Tối ưu mã phần xây dựng Model
Bài 5 – Cập nhật đồng bộ thông tin nhóm người dùng
Chương 03: Xây dựng nhóm chức năng quản lý bài viết
Bài 1 – Xây dựng chức năng quản lý category
Bài 2 – Sử dụng multer trong việc upload hình ảnh
Bài 3 – Xây dựng chức năng upload avatar
Bài 4 – Hoàn chỉnh chức năng validate
Bài 5 – Xây dựng chức năng quản lý bài viết
Chương 04 : Xây dựng nhóm chức năng kết hợp Frontend & Backend
Bài 1 – Nhúng giao diện cho vùng Frontend
Bài 2 – Xây dựng vùng hiển thị bài viết nổi bật
Bài 3 – Xây dựng vùng hiển thị bài viết mới nhất
Bài 4 – Xây dựng trang hiển thị bài viết của category
Bài 5 – Xây dựng các thành phần của trang
Bài 6 – Xây dựng trang hiển thị chi tiết bài viết
Chương 05 : Xây dựng nhóm chức quyền truy cập
Bài 1 – Xây dựng chức năng đăng nhập vùng quản trị
Bài 2 – Giới hạn quyền truy cập admin
Bài 3 – Tối ưu và hoàn chỉnh phần backend
Bài 4 – Tối ưu và hoàn chỉnh phần frontend
Bài 5 – Publish sản phẩm
Chương 06 : Tổng kết khoá học
Bài 1 – Hệ thống kiến thức và mở rộng

Khóa 3: Nội Dung Khóa Học Lập trình NodeJS Level 3
Xây dựng web realtime kết hợp SocketIO
SocketIO với các tình huống sử dụng
Bài 1 – SocketIO
Bài 2 – Sử dụng SocketIO trong NodeJS
Bài 3 – SocketIO emit
Tích hợp SocketIO vào project NodeJS Level 2
Bài 1 – Xây dựng module chat
Bài 2 – Hoàn chỉnh chức năng login logout
Bài 3 – Tích hợp SocketIO vào project
Xây dựng chức năng chat toàn hệ thống
Bài 1 – Xây dựng chức năng chat cơ bản
Bài 2 – Xây dựng chức năng chat nâng cao
Bài 3 – Xây dựng chức năng User online
Bài 4 – Tình huống mở rộng và tối ưu mã nguồn
Xây dựng chức năng chat theo phòng
Bài 1 – Xây dựng chức năng quản lý phòng chat
Bài 2 – Xây dựng chức năng truy cập phòng chat
Bài 3 – Xây dựng chức năng chat theo phòng
Bài 4 – Xây dựng chức năng kết bạn cơ bản
Bài 5 – Xây dựng chức năng kết bạn nâng cao
Bài 6 – Tình huống mở rộng và tối ưu mã nguồn

Khóa 4: Nội Dung Khóa Học Lập trình NodeJS Level 4
Xây dựng API với NodeJS trong thực tế
Chương 01: Tìm hiểu các phương thức trong API
Bài 1 – Cài đặt và chuẩn bị môi trường
Bài 2 – Thực hành xây dựng các phương thức
Bài 3 – Tổng kết chương 1
Chương 02: Thực hành API với mô hình MVC
Bài 1 – Hướng dẫn MongoBD Compass
Bài 2 – Chuẩn bị và giới thiệu project
Bài 3 – Xây dựng các phương thức với MVC
Bài 4 – Tổng kết chương 2
Chương 03: Xây dựng project Todolist sử dụng API
Bài 1 – Xây dụng giao diện
Bài 2 – Gọi API lấy dữ liệu từ backend
Bài 3 – Xây dựng các chức năng cơ bản
Bài 4 – Xây dựng chức năng sắp xếp và tìm kiếm
Bài 5 – Tối ưu
Bài 6 – Tổng kết chương 3
Chương 04: Tối ưu code với các Middleware
Bài 1 – Sử dụng ID mongoBD
Bài 2 – Áp dụng các Middleware vào project
Bài 3 – Tổng kết chương 4
Chương 05: Khởi động Project tìm kiếm thông tin tuyển dụng nhà hàng với API
Bài 1 – Hướng dẫn Import Data nhanh chóng
Bài 2 – Xây dựng chức năng Validation dữ liệu
Bài 3 – Xây dựng các chức năng cơ bản
Bài 4 – Tổng kết chương 5
Chương 06: Xây dựng sự tương quan và chức năng đánh giá
Bài 1 – Xây dựng Careers và thêm dữ liệu
Bài 2 – Tạo Colection cho Careers
Bài 3 – Kiểm tra dữ liệu khi rỗng
Bài 4 – Xây dựng chức năng đánh giá
Bài 5 – Tạo dựng sự tương quan cho 2 bảng
Chương 07: Xây dựng chức năng đăng nhập và tính bảo mật
Bài 1 – Xây dựng Users và thêm dữ liệu
Bài 2 – Mã hoá mật khẩu và validate
Bài 3 – Xây dựng chức năng đăng kí và đăng nhập tài khoản
Bài 4 – Bảo mật với token
Bài 5 – Kiểm tra vai trò user
Bài 6 – Thực hiện gửi mail khi quên mật khẩu
Bài 7 – Logout tài khoản và xoá cookie
Bài 8 – Quản lí user nâng cao
Bài 9 – Bảo mật hệ thống
Bài 10 – Bổ sung
Chương 08: Project xây dựng API cho website bán hàng
Bài 1 – Demo và xây dựng api
Bài 2 – Xây dựng api quản lí tài khoản
Bài 3 – Mối quan hệ sản phẩm và danh mục
Bài 4 – Xây dựng api cho danh mục
Bài 5 – Xây dựng api cho sản phẩm
Chương 09: RESTful API với Typescript, NodeJS và Express
Bài 1 – Cài đặt và sử dụng Typescript
Bài 2 – Xây dựng trên mô hình mvc
Bài 3 – Middleware và validate
Chương 10: Project xây dựng API cho hệ thống web và app tin tức
Bài 1 – Xây dựng API cho hệ thống web
Bài 2 – Xây dựng API cho app tin tức
Chương 11: Deploy sản phẩm và tạo document API
Bài 1 – Tạo document API
Bài 2 – Xây dựng document API tối ưu
Bài 3 – Deploy sản phẩm
Bài 4 – Lời cảm ơn

Share Khóa Học – Lập Trình NodeJS Full 4 level – Zendvn.com

299K

  • HÌNH THỨC HỌC: CÓ THỂ HỌC ONLINE TRÊN MÁY TÍNH  HOẶC ĐIỆN THOẠI 
  • TÀI LIỆU : ĐẦY ĐỦ VIDEO VÀ TÀI LIỆU KHÓA HỌC ?
  • THỜI GIAN HỌC:  KHÓA HỌC ĐÃ MUA CÁC BẠN SẼ ĐƯỢC SỞ HỮU VĨNH VIỄN

Danh mục: , ,

LIÊN HỆ MESSENGER ZALO - 0346879742 (ĐANG LỖI) LIÊN HỆ TRAO ĐỔI KHÓA HỌC VỚI AD

01

ZALO Admin đang bị lỗi tìm kiếm nên bạn vui lòng nhắn tin qua MESSENGER Để mua khóa học nhé

02

Nhắn Tin Cho Admin Qua Zalo Hoặc Facebook Để Được Tư Vấn Và Mua Khóa Học

03

ĐẶC BIỆT KHI MUA THEO COMBO SẼ ĐƯỢC GIẢM GIÁ TỪ 50% - 70%