Share Khóa Học – RESTful API designing với Spring Boot
Nội dung khóa học
 Phần 1: Khái niệm cơ bản về Web Services
 Bài 1: Giới thiệu khóa học
 Bài 2: Web Service là gì?
 Bài 3: Giới thiều về SOAP Web Services
 Bài 4: Giới thiều về RESTful Web Services
 Bài 5: So sánh SOAP và RESTful Web Services
 Phần 2: Nguyên tắc thiết kế RESTful API
 Bài 6: Principles of Designing RESTful APIs
 Bài 7: Mô tả chức năng của resources bằng http method
 Bài 8: Cách đặt tên cho resources
 Bài 9: Filtering và sorting kết quả tìm kiếm
 Bài 10: Thiết kế RESTful API với searching
 Bài 11: Phân trang và giới hạn các fields được return từ APIs
 Bài 12: Format dữ liệu trả về từ API
 Bài 13: Quản lý Versioning trong API
 Bài 14: Tài liệu hóa trong thiết kế API
 Bài 15: Bảo mật resources trong RESTful API
 Bài 16: Xử lý ngoại lệ trong RESTful API
 Phần 3: Tạo RESTful API với Spring Boot
 Bài 17: Cài đặt Environment
 Bài 18: Tại sao lại chọn Spring Boot?
 Bài 19: Kiến trúc Web Service Application Layers
 Bài 20: Cách tạo một RESTful Controller trong Spring Boot
 Bài 21: Tạo RESTful với Http GET method
 Bài 22: Tạo RESTful với Http POST method
 Bài 23: Tạo RESTful với Http PUT method
 Bài 24: Tạo RESTful với Http DELETE method
 Phần 4: Tạo ứng dụng CRUD RESTful API với Spring Boot và Mysql, Hibernate
 Bài 25: Add dependencies và cấu hình application.properties với Mysql, Hibernate
 Bài 26: Cấu hình để Spring Boot có thể load được Hibernate
 Bài 27: Code phần Entiy Object
 Bài 28: Code phần Hibernate DAO,Service và Rest Controller Layers
 Bài 29: Test các chức năng CRUD sử dụng Postman
 Phần 5: Tạo ứng dụng SPA Web App với AngularJS để call RESTful API
 Bài 30: SPA web app và AngularJS là gì?
 Bài 31: Add dependency thymeleaf và tạo controller để load SPA page
 Bài 32: Cơ chế làm việc của AngularJS
 Bài 33: Code Angular cho chức năng add
 Bài 34: Code Angular cho chức năng list
 Bài 35: Code Angular cho chức năng update và delete
 Phần 6: Bảo mật trong RESTful API
 Bài 36: Tại sao phải bảo mật API?
 Bài 37: Cách thức hoạt động của JWT token
 Bài 38: Thiết lập các dependencies cho JWT token
 Bài 39: Code authentication với thông tin trong Mysql
 Bài 40: Code các phương thức JWT token ( generate token, validate token, …)
 Bài 41: Code cấu hình Spring Security để authenticate JWT token
 Bài 42: Code chức năng login Restful API
 Bài 43: Test authentication sử dụng Postman và SPA Web App
 Phần 7: Quản lý phiên bản RESTFul API versioning
 Bài 44: Code để quản lý versioning trong RESTful API
 Phần 8: Tạo tài liệu cho RESTful API
 Bài 45: Cấu hình swagger2 để gennerate RESTful API

Share Khóa Học – RESTful API designing với Spring Boot

79K

  • HÌNH THỨC HỌC: CÓ THỂ HỌC ONLINE TRÊN MÁY TÍNH  HOẶC ĐIỆN THOẠI 
  • TÀI LIỆU : ĐẦY ĐỦ VIDEO VÀ TÀI LIỆU KHÓA HỌC ?
  • THỜI GIAN HỌC:  KHÓA HỌC ĐÃ MUA CÁC BẠN SẼ ĐƯỢC SỞ HỮU VĨNH VIỄN

Danh mục: ,

LIÊN HỆ MESSENGER ZALO - 0346879742 (ĐANG LỖI) LIÊN HỆ TRAO ĐỔI KHÓA HỌC VỚI AD

01

ZALO Admin đang bị lỗi tìm kiếm nên bạn vui lòng nhắn tin qua MESSENGER Để mua khóa học nhé

02

Nhắn Tin Cho Admin Qua Zalo Hoặc Facebook Để Được Tư Vấn Và Mua Khóa Học

03

ĐẶC BIỆT KHI MUA THEO COMBO SẼ ĐƯỢC GIẢM GIÁ TỪ 50% - 70%