CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Phần 1: Cài Đặt Môi Trường Học

 1. Cài đặt Visual Studio Code & Extensions
 2. Cài đặt Git-SCM & Bash (Làm việc với Source Control, Version Control)
 3. Hướng dẫn viết lệnh Command Line trên Windows, MacOS, Linux
 4. Cài đặt NodeJS, MongoDB, NPM, Yarn
 5. Kiến thức về cơ bản ESNEXT

Phần 2: HTML CSS Javascript cơ bản

 1. Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Web
 2. Xây dựng Website tĩnh với các thẻ HTML và CSS
 3. Tạo trang web với ngôn ngữ HTML5
 4. Hoàn chỉnh giao diện trang Web với CSS3
 5. Lập trình Javascript
 6. Xử lý nâng cao với các đối tượng trong Javascript 

Phần 3.1: React

 1. Giới thiệu React JS
 2. Hướng dẫn cách viết JSX
 3. Viết trang HTML ReactJS đầu tay: Giới thiệu thông tin của bạn

Phần 3.2: Component

 1. Giới thiệu Component
 2. Cách tạo Component
 3. Hiểu về trình tự hoạt động của một Component
 4. Cách Mount / Unmount một Component
 5. Tạo & Sử dụng Properties
 6. Chu kỳ hoạt động của một Component (Life Cycle)
 7. Quản lý events trên một Component
 8. Quản lý State (Trạng thái) của một Component
 9. Update Component
 10. Component lồng nhau.
 11. Vận dụng tính năng mới React Hooks, HOCs, …
 12. Vận dụng Server Side Rendering với NextJS

Phần 3.3: Sử dụng React Router

Phần 3.4: Redux & Saga

 1. Tại sao phải dùng Redux?
 2. Cài đặt Redux.
 3. Các hàm trong Redux.
 4. Khởi tạo Reducer & truy cập State của ứng dụng.
 5. Dispatching & Handling các Actions.
 6. Redux: Thêm phần tử vào mảng.
 7. Redux: Cập nhật / Xóa phần tử trong mảng.
 8. Làm việc với nhiều Reducers, nhiều Modules.
 9. Asynchronus actions (Redux Saga).
 10. React-Redux: Provider & Connect & Redux Hooks.

Phần 3.5: Vận dụng các thư viện UI / UX

 1. Ant Design
 2. Material Design

Phần 4: RESTful API với Expressjs

 1. Cơ bản về Nodejs
 2. Routing
 3. HTTP Methods
 4. Middleware
 5. Error handling

Phần 5: Lập trình truy xuất CSDL NoSql với MongoDB và Mongoose

 1. Data Modelling
 2. Create database & collections
 3. Data types
 4. Insert, Update, Delete,, Query document
 5. Projectiong, limit records, sort records, Indexing, Aggregation

Phần 6: Nâng cao với JWT, Redis, Queue, Upload files, Firebase

Phần 7: Triển khai 1 dự án Web lên Heroku / Vercel / Netlify

Phần 8: Thực hiện dự án với chủ đề Thương mai điện tử hoặc tương đương

Phần 9: Kỹ năng mềm: Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng phỏng vấn, tìm việc

 

Share Khóa Học – Lập Trình Web Với ReactJS, NodeJS, MongoDB, ExpressJS – Aptech – Hot New 2022

250K

 • HÌNH THỨC HỌC: CÓ THỂ HỌC ONLINE TRÊN MÁY TÍNH  HOẶC ĐIỆN THOẠI 
 • TÀI LIỆU : ĐẦY ĐỦ VIDEO VÀ TÀI LIỆU KHÓA HỌC ?
 • THỜI GIAN HỌC:  KHÓA HỌC ĐÃ MUA CÁC BẠN SẼ ĐƯỢC SỞ HỮU VĨNH VIỄN

Danh mục: , ,

LIÊN HỆ MESSENGER ZALO - 0346879742 (ĐANG LỖI) LIÊN HỆ TRAO ĐỔI KHÓA HỌC VỚI AD

01

ZALO Admin đang bị lỗi tìm kiếm nên bạn vui lòng nhắn tin qua MESSENGER Để mua khóa học nhé

02

Nhắn Tin Cho Admin Qua Zalo Hoặc Facebook Để Được Tư Vấn Và Mua Khóa Học

03

ĐẶC BIỆT KHI MUA THEO COMBO SẼ ĐƯỢC GIẢM GIÁ TỪ 50% - 70%