• Khóa Học Microsoft Power BI Desktop – Business Intelligence trong tầm tay 2022 – hocexcel.online

Chương trình học

 Lời nói đầu

 Chuẩn bị vào học-:-

 Hỏi đáp trong khoá học-:-

 1.1. Download, cài đặt và thiết lập Power BI Desktop

 1.2. Tạo tài khoản Microsoft và đăng nhập vào Power BI Desktop

 1.3. Giới thiệu cơ bản về giao diện của Power BI

 1.4. Workflow quy trình làm việc với Power BI Desktop

 2.1. Giới thiệu giao diện cơ bản của Power Querry Editor

 2.1. Giới thiệu giao diện của Power Querry Editor phần 2

 2.2. Tải dữ liệu vào Query Editor

 2.3. Xóa dòng và xử lý tiêu đề của bảng dữ liệu

 2.4. Loại bỏ dòng dữ liệu lỗi

 2.5. Loại bỏ dòng dữ liệu trống Null hoặc Blank

 2.6. Append Queries, nối và tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn về một nguồn

 2.7. Xóa bớt cột dữ liệu

 2.8. Xử lý kiểu dữ liệu trong cột, đổi tên cột

 2.9. Xử lý dữ liệu bằng replace values

 2.10. Xử lý lỗi khi Apply

 2.11. Xử lý lỗi còn lại trong dữ liệu và làm sạch lỗi với Remove Errors

 2.12. Xử lý dữ liệu, unpivot columns

 3.1. Giới thiệu về Star Schema

 3.2. Nhân bản và tham chiếu query

 3.3. Tạo query tham chiếu và thiết lập dimension table

 3.4. Chuẩn bị dữ liệu và điền dữ liệu bằng tay

 3.5. Giới thiệu về các kiểu join dữ liệu

 3.6. Hoàn thành bảng dRegion

 3.7. Xử lý dữ liệu còn thiếu và hoàn thành bảng dRegion

 3.8. Phát hiện dữ liệu trùng lặp trong bảng dRegion

 3.9. Hoàn thành bảng dimension về tuổi

 3.10. Hoàn thành bảng Fact Table về dân số

 3.11. Chú ý khi xây dựng data model để Power BI hoạt động nhanh hơn

 4.1. Mối quan hệ giữa các bảng trong Power BI Desktop

 4.2. Tạo mối quan hệ giữa bảng Dân số và bảng dữ liệu vùng

 4.3. Cardinality trong Power BI Data Modelling

 5.1. Giới thiệu về ngôn ngữ M và ngôn ngữ DAX

 5.1. M Language và DAX Language

 5.2. Calculated column và Measure

 5.3. Nói cho Power BI biết ý nghĩa của cột dữ liệu

 6.0. Cơ bản về visual ở trong Power BI

 7.0. Kiến thức cơ bản về Fact và Dimension trong Data Warehouse

 7.1. Các loại facts

 7.2. Cấu trúc của Fact Tables

 7.3. Cơ bản về Information Grain

 7.4. Các bước để tạo ra Star Schema

 8.0. Giới thiệu

 8.1. Các bước phân tích dữ liệu thô để thiết kế Schema

 8.2. Load và chuẩn bị dữ liệu trong Power Query Editor

 8.3. Thiết lập mối quan hệ giữa các bảng trong màn hình Model của Power BI

 8.4. Tiến hành làm dashboard và sắp xếp các visuals

 8.5. Cùng hoàn thành Dashboard tương tác bán hàng

 9.0. Giới thiệu học phần về Power Query M Language

 9.1. Bắt đầu viết những dòng M Code đầu tiên

 9.2. Cách đặt tên biến trong M Code, sự liên quan giữa M Advanced Editor và Applied Steps

 9.3. Các kiểu dữ liệu Primitive trong Power Query M Language

 9.4. Cách tạo 1 list cột trong Power Query M Language

 9.5. Cách comment code trong Advanced Editor

 9.6. Ví dụ cách sử dụng List để tạo ra danh sách năm

 9.7. Ví dụ về áp dụng List để tạo ra cột năm động

 9.8. Cách nối 2 list với nhau

 9.9. Records ở trong Power Query M Language

 9.10. List có chứa được nhiều Records hay không List có chứa được nhiều List hay không

 9.11. Cách tạo bảng cơ bản trong Power Query Editor M Code

 9.12. Cách tạo bảng bằng hàm Table FromRecords

 9.13. Lấy Record ra khỏi bảng, lấy List ra khỏi bảng và tham chiếu thông tin trong bảng

 9.14. Viết function cơ bản đầu tiên trong Power Query M Language

 9.15. Cách lọc dữ liệu trong Power Query M language

 9.16. Mẫu function có documentation

 9.17. Xử lý lỗi trong M code với try otherwise

 9.18. Lấy dữ liệu từ Web phần 1

 9.19. Sử dụng Parameter để load dữ liệu theo ý muốn

 9.20. Cách invoke custom function

 9.21. Power BI Studio nào có doanh thu cao nhất thế giới

 9.22. Làm thế nào để invoke function trong query

 9.23. Tự thực hành lấy dữ liệu IATA Code các sân bay

 9.24. Một số ví dụ M code để học viên tìm hiểu

 9.25. Nối nhiều files CSV với nhau sử dụng Power Query

 9.26. Thực hành lấy dữ liệu từ nhiều nguồn và trực quan hóa dữ liệu

 10.0. Lời nói đầu

 10.1. Viết DAX function đầu tiên, tạo Calculated Column

 10.2. Tạo Measures cơ bản

 10.3. Tính giá trị trung bình của đơn hàng bằng AVERAGE và AVERAGEX

 10.4. Tạo bảng mới đồng thời thêm cột mới với DAX functions

 10.5. LookUp, lấy thông tin từ các bảng khác bằng hàm RELATED

 10.6. Sử dụng hàm DAX để filter, cách comment trong DAX

 10.7. Sử dụng biến trong công thức DAX

 11.0. Giới thiệu Dashboard trong Case Study

 11.1. Load và xử lý dữ liệu

 11.2. Chuẩn bị Data Model

 11.3. Tính toán một vài Business Measures cơ bản

 11.4. Định nghĩa thêm 2 Measures nâng cao

 11.5. Chuẩn bị cơ bản cho Sales Dashboard

 11.6. Thêm bản đồ vào Dashboard

 11.7. Thêm Slicer vào Dashboard

 11.8. Xuất bản Power BI Dashboard lên Power BI Service

 11.9. Một số tips đơn giản trình bày và làm đẹp cho dashboard

 

Share Khóa Học – Microsoft Power BI Desktop – Business Intelligence trong tầm tay 2022 – hocexcel.online

199K

  • HÌNH THỨC HỌC: CÓ THỂ HỌC ONLINE TRÊN MÁY TÍNH  HOẶC ĐIỆN THOẠI 
  • TÀI LIỆU : ĐẦY ĐỦ VIDEO VÀ TÀI LIỆU KHÓA HỌC ?
  • THỜI GIAN HỌC:  KHÓA HỌC ĐÃ MUA CÁC BẠN SẼ ĐƯỢC SỞ HỮU VĨNH VIỄN

Danh mục: ,

LIÊN HỆ MESSENGER ZALO - 0346879742 (ĐANG LỖI) LIÊN HỆ TRAO ĐỔI KHÓA HỌC VỚI AD

01

ZALO Admin đang bị lỗi tìm kiếm nên bạn vui lòng nhắn tin qua MESSENGER Để mua khóa học nhé

02

Nhắn Tin Cho Admin Qua Zalo Hoặc Facebook Để Được Tư Vấn Và Mua Khóa Học

03

ĐẶC BIỆT KHI MUA THEO COMBO SẼ ĐƯỢC GIẢM GIÁ TỪ 50% - 70%