Share khóa học – Clone ứng dụng Foody sử dụng Android và FireBase Realtime

Giới thiệu về khóa học: Clone ứng dụng Foody sử dụng Android và FireBase Realtime

Chương 1 : Các kiến thức cơ bản về Firebase
Bài 1 : Giới thiệu về Firebase
Bài 2 : Tích hợp Firebase vào Project
Bài 3 : Giới thiệu các tính năng trong Firebase
Bài 4 : Cách sử dụng và thêm dữ liệu RealTime Database trong Firebase
Bài 5 : Thêm dữ liệu dạng Object lên RealTime Database
Bài 6 : Lấy dữ liệu trong RealTime Database
Bài 7 : Lấy dữ liệu và lưu vào đối tượng RealTime Database
Bài 8 : Xóa dữ liệu RealTime Database
Bài 9 : Cập nhật dữ liệu với ChildUpdate trong Firebase
Bài 10 : Cách sử dụng Transaction trong Firebase
Bài 11 : ListView và ChildEventListenter
Bài 12 : Sữa bài củ và giới thiệu Filter trong Firebase
Bài 13 : Tạo User thông qua tính năng Firebase Authentication
Bài 14 : Đăng nhập với Email và Password trong Firebase Authentication
Bài 15 : Cách update thông tin User
Bài 16 : Cách thay đổi mật khẩu, xác thực tài khoản thông qua Email Firebase Authentication
Bài 17 : Đăng nhập Google trong Firebase Authentication
Bài 18 : Đăng nhập Facebook trong Firebase Authentication
Bài 19 : Notification trong Firebase
Bài 20 : Lưu trữ file với Storage trong Firebase
Bài 21 : Download file từ Storage trong Firebase
Bài 22 : Xóa file đã lưu trong Storage
Bài 23 : Lên ý tưởng sơ bộ cho ứng dụng
Bài 24 : Làm CSDL nháp trong Fireabase
Bài 25 : Demo MVC
Chương 2 : Ứng dụng Foody
Bài 26 : Xây dựng màn hình chào
Bài 27 : Xây dựng giao diện đăng nhập
Bài 28 : Xử lý đăng nhập Google
Bài 29 : Xử lý đăng nhập facebook
Bải 30 : Chỉnh sửa giao diện đăng nhập
Bài 31 : Xây dựng giao diện đăng ký
Bài 32 : Xử lý trang đăng ký
Bài 33 : Xử lý trang đăng nhập
Bài 34 : Thiết kế giao diện quên mật khẩu
Bài 35 : Xử lý code reset mật khẩu qua Email
Bài 36 : Phân tích lại database
Bài 37 : Thiết kế giao diện trang chủ phần 1
Bài 38 : Thiết kế giao diện trang chủ phần 2
Bài 39 : Xử lý ViewPager trang chủ
Bài 40 : RadioButton Và ViewPager
Bài 41 : Thiết kế giao diện custom item trang Ở Đâu
Bài 42 : hiển thị danh sách quán ăn theo danh mục
Bài 43 : Hiển thị thông tin quán ăn trang Ở đâu phần 1
Bài 44 : Hiển thị thông tin quá ăn Ở Đâu phần 2
Bài 45 : Hiển thị thông tin quá ăn Ở Đâu phần 3
Bài 46 : Hiển thị thông tin quán ăn Ở Đâu phần 4
Bài 47 : Lấy vị trí hiện tại của người dùng
Bài 48 : Tìm và hiển thị các quán ăn ở gần
Bài 49 : Load more cho quán ăn
Bài 50 : Gữi đối tượng qua Intent bằng Serialiable và Parcelable
Bài 51 : Hiển thị chi tiết quán ăn
Bài 52 : Xử lý lỗi gữi đối tượng trong Parcelable
Bài 53 : Xử lý thời gian đóng mở cửa
Bài 54 : Hiển thị nội dung bình luận
Bài 55 : Hiển thị hình ảnh bình luận
Bài 56 : Hiển thị chi tiết nội dung bình luận
Bài 57 : Hiển thị vị trí quán ăn lên google map
Bài 58 : Hiển thị tiện ích quán ăn
Bài 59 : Hiển thị wifi quán ăn
Bài 60 : Hiển thị danh sách và thêm Wifi
Bài 61 : Tìm đường đi Google Map
Bài 62 : Thiết kế layout bình luận
Bài 63 : Lấy toàn bộ hình trong thiết bị
Bài 64 : Hiển thị danh sách hình và khắc phục lỗi checkbox
Bài 65 : Hiển thị danh sách hình được chọn trong bình luận
Bài 66 : Đăng bình luận lên firebase và khắc phục lỗi load hình bình luận
Bài 67 : Lấy và hiển thị video trailer cho thực đơn
Bài 68 : Lấy danh sách thực đơn của quán ăn
Bài 69 : Hiển thị danh sách thực đơn
Bài 70 : Tăng số lượng món ăn khi đặt hàng
Bài 71 : Cách lấy thông tin các muốn ăn đã đặt
Bài 72 : Xây dựng giao diện thêm quán ăn
Bài 73 : DateTime Picker Thêm Quán Ăn
Bài 74 : Load Spinner Thực Đơn Thêm Quán Ăn
Bài 75 : Xử lý danh sách tiện ích
Bài 76 : Dùng thủ thuật clone view để xử lý chi nhánh
Bài 77 : Thêm thực đơn
Bài 78 : Chọn video và image từ gallery
Bài 79 : Xử lý thêm quán ăn phần 1
Bài 80 : Xử lý thêm quán ăn phần 2

Share khóa học – Clone ứng dụng Foody sử dụng Android và FireBase Realtime

89K

  • HÌNH THỨC HỌC: CÓ THỂ HỌC ONLINE TRÊN MÁY TÍNH  HOẶC ĐIỆN THOẠI 
  • TÀI LIỆU : ĐẦY ĐỦ VIDEO VÀ TÀI LIỆU KHÓA HỌC ?
  • THỜI GIAN HỌC:  KHÓA HỌC ĐÃ MUA CÁC BẠN SẼ ĐƯỢC SỞ HỮU VĨNH VIỄN

Danh mục:

LIÊN HỆ MESSENGER ZALO - 0346879742 (ĐANG LỖI) LIÊN HỆ TRAO ĐỔI KHÓA HỌC VỚI AD

01

ZALO Admin đang bị lỗi tìm kiếm nên bạn vui lòng nhắn tin qua MESSENGER Để mua khóa học nhé

02

Nhắn Tin Cho Admin Qua Zalo Hoặc Facebook Để Được Tư Vấn Và Mua Khóa Học

03

ĐẶC BIỆT KHI MUA THEO COMBO SẼ ĐƯỢC GIẢM GIÁ TỪ 50% - 70%