Share khóa học – Xây dựng ứng dụng triệu người xài Android Realtime với Firebase qua 5 dự án

CHƯƠNG 1:

Source – Course KH Ứng dụng triệu người xài Android Realtime

Chương 1: Android cơ bản

Bài 1. Tổng quan về lập trình android 

Bài 2. Cài đặt môi trường phát triển ứng dụng  

Bài 3. Ứng dụng đầu tiên  

Bài 4. Android cơ bản để học Firebase

Chương 2: Tổng quan về firebase

Bài 5. Giới thiệu về firebase – Firebase Android  

Chương 3: Cài đặt môi trường phát triển ứng dụng với Firebase

Bài 6. Cài đặt môi trường phát triển ứng dụng với Firebase 

Chương 4: Xây dựng ứng dụng push notification với Firebase: Firebase Cloud Messaging (FCM)

Bài 7. Demo FCM & Tổng quan FCM  

Bài 8. Cài đặt FCM SDK & triển khai ứng dụng Push Notification  

Chương 5: Xây dựng ứng dụng xác thực người dùng qua Google/Facebook với Firebase

Bài 9. Giới thiệu về Firebase Authentication

Bài 10. Các vấn đề về Firebase Users 

Bài 11. Quản lý Firebase users – Phần 1  

Bài 12. Quản lý Firebase users – Phần 2  

Chương 6: Xây dựng ứng dụng ChatApp realtime triệu người với Firebase

 Bài 13. Giới thiệu ứng dụng và Firebase Realtime database 

 Bài 14. Tổ chức dữ liệu trên Firebase

 Bài 15: Lưu lữu liệu thời gian thực  

 Bài 16. Đọc dữ liệu thời gian thực 

 Bài 17: Hướng dẫn tạo ChatApp ứng dụng Firebase Realtime Database – phần 1 

 Bài 18: Hướng dẫn tạo ChatApp ứng dụng Firebase Realtime Database – phần 2  

Chương 7: Xây dựng ứng dụng quản lý files trực tuyến với Firebase

Bài 19: Tổng quan về lưu trữ File trực tuyến Firebase 

Bài 20. Cài đặt Firebase Storage  

Bài 21. Cách upload file lên cloud dùng Firebase Storage

Bài 22. Cách download file từ Firebase Storage

Bài 23. Sử dụng File metadata

Bài 24. Xoá file trên Firebase Storage

Bài 26. Tạo ứng dụng quản lý file lưu trữ đám mây dùng Firebase Storage – Giới thiệu và phân tích ứng dụng  

Bài 27: Tạo giao diện và tích hợp Firebase Authentication 

Bài 28: Tích hợp Firebase Storage 

Chương 8: Xây dựng ứng dụng Drawing cho phéo nhiều người tương tác

Bài 29. Giới thiệu ứng dụng và phân tích bài toán  

Bài 30. Xây dựng giao diện 

Bài 31. Tạo Board drawing 

Share khóa học – Xây dựng ứng dụng triệu người xài Android Realtime với Firebase qua 5 dự án

79K

  • HÌNH THỨC HỌC: CÓ THỂ HỌC ONLINE TRÊN MÁY TÍNH  HOẶC ĐIỆN THOẠI 
  • TÀI LIỆU : ĐẦY ĐỦ VIDEO VÀ TÀI LIỆU KHÓA HỌC ?
  • THỜI GIAN HỌC:  KHÓA HỌC ĐÃ MUA CÁC BẠN SẼ ĐƯỢC SỞ HỮU VĨNH VIỄN

Danh mục:

LIÊN HỆ MESSENGER ZALO - 0346879742 (ĐANG LỖI) LIÊN HỆ TRAO ĐỔI KHÓA HỌC VỚI AD

01

ZALO Admin đang bị lỗi tìm kiếm nên bạn vui lòng nhắn tin qua MESSENGER Để mua khóa học nhé

02

Nhắn Tin Cho Admin Qua Zalo Hoặc Facebook Để Được Tư Vấn Và Mua Khóa Học

03

ĐẶC BIỆT KHI MUA THEO COMBO SẼ ĐƯỢC GIẢM GIÁ TỪ 50% - 70%