Share khóa học – Lập trình Android từ căn bản đến nâng cao

Nội Dung Khóa Học bao gồm 148 bài giảng

CHƯƠNG 1: Source Code Khóa Học
Source code khóa học android căn bản nâng cao
Chương I : Tổng quan về Android
Bài 1 : Giới thiệu về hệ điều hành android
Bài 2 : Cấu hình máy tính & Hướng dẫn download và cài đặt Android Studio phiên bản mới nhất 16 phút
Bài 3 : Tìm hiểu cấu trúc thư mục trong android
Bài 4 : Chạy ứng dụng Android đầu tiên
Chương II : Hệ thống Layout và View trong android
Bài 5 : Tổng quan về Layout và View trong android
Bài 6: Hướng dẫn sử dụng LinearLayout
Bài 6.1: Hướng dẫn sử dụng LinearLayout (tiếp theo)
Bài 7 : Hướng dẫn sử dụng RelativeLayout
Bài 7.1: Hướng dẫn sử dụng RelativeLayout (tiếp theo)
Bài 8 : Hướng dẫn sử dụng FrameLayout
Bài 8.1 : Hướng dẫn sử dụng FrameLayout (tiếp theo)
Bài 9 : Hướng dẫn sử dụng GridLayout
Bài 9.1: Hướng dẫn sử dụng GridLayout (tiếp theo)
Bài 10 : Hướng dẫn sử dụng TableLayout
Bài 10.1: Hướng dẫn sử dụng TableLayout (tiếp theo)
Bài 11 : Hướng dẫn sử dụng Textview
Bài 11.1: Hướng dẫn sử dụng Textview(tiếp theo)
Bài 12: Hướng dẫn sử dụng Edittext
Bài 12.1: Hướng dẫn sử dụng Edittext (tiếp theo)
Bài 13 : Hướng dẫn sử dụng Button
Bài 13.1: Hướng dẫn sử dụng Button (tiếp theo)
Bài 13.2: Thực hành tổng hợp Button, TextView, EditText
Bài 14 : Xây dựng giao diện đăng nhập
Bài 14.1: Thiết kê App máy tính đơn giản
Bài 14.2: Thiết kê App máy tính đơn giản (tiếp theo)
Bài 15 : Tự tạo background bằng thư mục drawable
Bài 15.1 : Tự tạo background bằng thư mục drawable Layer-List (thực hành)
Bài 15.2 : Tự tạo background bằng thư mục drawable Selector
Bài 15.3 : Tự tạo background bằng thư mục drawable Selector (thực hành)
Bài 15.4 : Tự tạo background bằng thư mục drawable Level-List
Bài 15.5 : Tự tạo background bằng thư mục drawable Level-List ( Thực hành )
Bài 15.6 : Tự tạo background bằng thư mục drawable transition
Bài 15.7 : Tự tạo background bằng thư mục drawable transition ( Thực hành )
Bài 15.8 : Tự tạo background bằng thư mục drawable inset
Bài 15.9 : Tự tạo background bằng thư mục drawable inset ( Thực hành )
Bài 15.10 : Tự tạo background bằng thư mục drawable clip
Bài 15.11 : Tự tạo background bằng thư mục drawable clip ( Thực Hành )
Bài 15.12 : Tự tạo background bằng thư mục drawable scale
Bài 15.13 : Tự tạo background bằng thư mục drawable scale ( Thực Hành )
Bài 15.14 : Tự tạo background bằng thư mục drawable shape
Bài 15.15 : Tự tạo background bằng thư mục drawable shape ( Thực Hành )
Bài 16: Cách sử dụng tài nguyên ( Provider Resource )
Bài 16.1 : Hướng dẫn xây dựng tính năng đa ngôn ngữ
Bài 17 : Hướng dẫn giao diện trên đa thiết bị
Bài 17.1 : Hướng dẫn giao diện trên đa thiết bị ( Thực hành )
Bài 18 : Hướng dẫn sử dụng CheckBox và RadioButton
Bài 19 : Hướng dẫn sử dụng RadioButton ( Thực hành )
Bài 20 : Hướng dẫn sử dụng CheckBox ( Thực hành )
Bài 21 : Hướng dẫn sử dụng Toggle Button
Bài 22 : Toggle Button ( Thực hành )
Bài 23 : Hướng dẫn sử dụng Processbar
Bài 24 : Hướng dẫn sử dụng Processbar ( Thực hành )
Bài 25 : Hướng dẫn sử dụng RatingBar
Bài 26 : Hướng dẫn sử dụng RatingBar ( Thực hành )
Bài 27 : Intent Android
Bài 28 : Intent explicit ( Thực hành )
Bài 29 : Intent implicit ( thực hành )
Bài 30 : Intent Filter
Bài 31 : Image Button
Bài 32 : Image Button ( Thực hành )
Bài 33 : Giới hiệu ứng dụng Flashlight
Bài 34 : Tạo trang Flash Screen ( Ứng dụng FlashLight )
Bài 35 : Tạo trang hiển thị Menu ( App FlashLight )
Bài 36 : Xây dựng chức năng Light ( App FlashLight )
Bài 37 : Warring Light ( App FlashLight )
Bài 38 : Polic Light và Traffic Light ( App FlashLight )
Bài 39 : Load nhạc ( App FlashLight ) 8 phút
Bài 40 : Build ứng dụng lên thiết bị thật ( App FlashLight )
Bài 41 : Mở đèn Flash Camere ( App FlashLight )
Bài 42 : Hướng dẫn sử dụng Listview
Bài 43 : Load dữ liệu vào ListView
Bài 44 : Custom ListView với ArrayAdapter
Bài 45 : Custom ListView Với BaseAdapter
Bài 46 : Cách sử dụng ViewHolder trong Adapter
Bài 47 : Hướng dẫn sử dụng Gridview
Bài 48 : GridView ( thực hành )
Bài 49 : Hướng dẫn sử dụng ScrollView
Bài 50 : Hướng dẫn sử dụng ScrollView ( thực hành )
Bài 51: App Bar ( ActionBar , ToolBar)
Bài 52 : AppBar ( ActionBar, ToolBar ) thực hành
Bài 52 : Custom AppBar Sử Dụng Material Resource
Bài 53 : Tạo Menu Trong AppBar
Bài 54 : Search View
Bài 55 : Provider AppBar
Bài 56 : Tabhost
Bài 57 : Tabhost ( thực hành )
Bài 58 : Home Button AppBar
Bài 59 : Hướng dẫn sử dụng ViewFlipper
Bài 60 : ViewFlipper ( thực hành )
Chương III : Tương tác giao diện và cơ sở dữ liệu
Bài 61 : Hướng dẫn sử dụng service trong android
Bài 62 : Service ( thực hành )
Bài 63 : Hướng dẫn sử dung IntentService
Bai 64 : BoundService
Bài 65 : Giới thiệu về Fragment
Bài 66 : Hướng dẫn sử dụng Fragment
Bài 67 : Hướng dẫn truyền dữ liệu cho Framgment
Bài 68 : ViewPager
Bài 69 : ViewPager ( Thực hành )
Bài 70 : Animation ViewPager
Bài 71 : Khái niệm Save File
Bài 72 : Internal Storage ( bộ nhớ máy )
Bài 73 : Đọc dữ liệu từ bộ nhớ máy
Bài 74 : Ghi dữ liệu vào Cache
Bài 75 : Đọc dữ liệu từ Cache
Bài 76 : Ghi dữ liệu vào thẻ nhớ
Bài 77 : Đọc dữ liệu từ thẻ nhớ
Bài 78 : Lưu dữ liệu hình ảnh
Bài 79 : Copy File
Bài 80 : SharedPreferences
Bai 81 : SharedPreferences ( thực hành )
Bài 82 : SQLite
Bài 83 : Kết nối database SQLite và thêm dữ liệu
Bài 84 : Lấy dữ liệu từ SQLite
Bài 85 : Xóa dữ liệu trong SQLite và áp dụng Context Menu
Bài 86 : Cập Nhật SQLite và ActivityForResult
Bài 87 : Content Provider
Bài 88 : Content Provider ( tt )
Chương IV : Đa tiến trình trong Android
Bài 89 : Thread Trong Android
Bài 90 : AsyncTask
Bài 91 : Broadcast Receiver
Bài 92 : Broadcast Receiver ( tt )
Bài 93 : Custom Broadcast Receiver
Bài 94 : Connect Internet
Bài 95 : Connect Internet ( tt )
Bài 96 : XML và Parser XML
Bài 97 : Parser XML ( tt )
Bài 98 : JSON và Parser JSON
Bài 99 : : JSON và Parser JSON ( tt )
Chương V : Chuyển động và hiệu ứng trong Android
Bài 100 : Khai báo Animation trong Android
Bài 101 : Animator Android
Bài 102 : Translation Anim
Bài 103 : Scale Anim
Bài 104 : Rotation Anim
Bài 105 : Tạo động Anim
Bài 106 : Drawer Menu
Bài 107 : Tabhost, ViewPager
Chương VI : Google Map và Google Cloud Messaging
Bài 108 : HƯớng dẫn sử dụng Google Map trong Android
Bài 109 : Thêm Google Map Vào Ứng Dụng
Bài 110 : Thêm Marker Vào Google Map
Bài 111 : Camera Google Map
Bài 112 : Shapes Google Map
Bài 113: Hướng dẫn sử dụng Google Cloud Messaging
Bài 114: Google Cloud Messaging ( tt )
Chương VII : Cảm biến trong Android ( Sensor )
Bài 115: Các loại cảm biến trong Android
Bài 116 : Cảm biến trường gần
Bài 117: Cảm biến gia tốc
Bài 118: Cảm biến ánh sáng

Share khóa học – Lập trình Android từ căn bản đến nâng cao

99K

  • HÌNH THỨC HỌC: CÓ THỂ HỌC ONLINE TRÊN MÁY TÍNH  HOẶC ĐIỆN THOẠI 
  • TÀI LIỆU : ĐẦY ĐỦ VIDEO VÀ TÀI LIỆU KHÓA HỌC ?
  • THỜI GIAN HỌC:  KHÓA HỌC ĐÃ MUA CÁC BẠN SẼ ĐƯỢC SỞ HỮU VĨNH VIỄN

Danh mục:

LIÊN HỆ MESSENGER ZALO - 0346879742 (ĐANG LỖI) LIÊN HỆ TRAO ĐỔI KHÓA HỌC VỚI AD

01

ZALO Admin đang bị lỗi tìm kiếm nên bạn vui lòng nhắn tin qua MESSENGER Để mua khóa học nhé

02

Nhắn Tin Cho Admin Qua Zalo Hoặc Facebook Để Được Tư Vấn Và Mua Khóa Học

03

ĐẶC BIỆT KHI MUA THEO COMBO SẼ ĐƯỢC GIẢM GIÁ TỪ 50% - 70%