Share Khóa Học – Google Data Studio từ A – Z – hocnhansu.online

Nội Dung Khóa HọcNội Dung Khóa Học

TỔNG QUAN KHÓA HỌC
Bài học 1.1Tài liệu khóa học
Bài học 1.2Tổng quan khóa học
TÌM HIỂU KỸ VÀ HỌC CÁCH LÀM VIỆC VỚI INTERFACE, THEME & LAYOUT
Bài học 2.1Giới thiệu chi tiết interface của Google Data Studio
Bài học 2.2Template có sẵn và cách sử dụng hiệu quả
Bài học 2.3Tìm hiểu kỹ các connectors trong Google Data Studio
Bài học 2.4Biết rõ các phần trong giao diện tạo báo cáo (Report editor legend)
Bài học 2.5Theme và cách custom theme phù hợp với brand color công ty
Bài học 2.6Cách thiết kế report layout nhanh chóng và hiệu quả
NẮM RÕ, PHÂN BIỆT VÀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ DATASET, DATA SOURCES
Bài học 3.1Hiểu và phân biệt rõ dataset và datasources, giúp sửa nhiều lỗi liên quan
Bài học 3.2Dimension, Metrics, Fields, Parametrers – các khái niệm quan trọng cần biết
Bài học 3.3Kết nối nguồn dữ liệu (Data sources) và cách chỉnh sửa bài bản (Data sources editor legend)
Bài học 3.4Các loại data sources (embedded & reusable data sources), cách phân biệt và sử dụng hiệu quả
Bài học 3.5Data credentials – thiết lập quyền truy cập dữ liệu để bảo mật thông tin cao
Bài học 3.6Data freshness – hiểu rõ và làm chủ các cách cập nhật báo cáo
Bài học 3.7Fields manage – quản lý các fields trong Data sources để làm báo cáo nhanh và chuẩn xác
Bài học 3.8Type of fields – nắm rõ và format nhanh chóng các fields để phục vụ xây báo cáo
Bài học 3.9Fields aggregation – tổng hợp các fields một cách phù hợp để thực hiện báo cáo hiệu quả
Bài học 3.10Calculated fields – Lý thuyết đầy đủ cần biết
Bài học 3.11Calculated fields type compare – tạo trong data sources và trong chart thì khác gì nhau?
Bài học 3.12Calculated fields formula – hướng dẫn chi tiết một số công thức khó (if, case – when – else – end)
Bài học 3.13Thực hành tạo các loại Parameters khác nhau
CÁC MỤC ĐÍCH CHÍNH KHI DỰNG DASHBOARD VÀ CÁCH XÂY DỰNG WIREFRAME
Bài học 4.1Purpose of report – hướng dẫn xác định đầy đủ các mục đích khi xây dựng 1 report/ dashboard bất kỳ
Bài học 4.2Wireframe definition – Wireframe là gì? Ứng dụng như thế nào trong việc dựng dashboard
Bài học 4.3Kinh nghiệm xây dựng wireframe – phác thảo dashboard (quy hoạch đầy đủ) trước khi thực hiện
TÌM HIỂU CÁC CHARTS, MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG, CÁCH XÂY DỰNG VÀ FORMAT
Bài học 5.1Table chart definition – sử dụng khi nào? mục đích gì? và lý thuyết liên quan
Bài học 5.2Drill down, drill up – là gì? ý nghĩa và hướng dẫn thiết lập chi tiết
Bài học 5.3Optional metrics, Metric sliders, Sorting – là gì? ý nghĩa và hướng dẫn thiết lập chi tiết
Bài học 5.4Comparison date range, filters – hướng dẫn, giải thích tường tận và một số Tips quan trọng
Bài học 5.5Style of Table chart – học cách format các phần trong tab style
Bài học 5.6Comparison calculation – cách tính toán so sánh hiệu quả, hướng dẫn chi tiết (nội dung quan trọng)
Bài học 5.7Xây dựng nhanh Time series chart để chuẩn bị thực hiện comparison calculation
Bài học 5.8Comparison calculation – thực hành với chart có comparison date range
Bài học 5.9Running calculation – giải thích chi tiết cách chạy các tính toán nhanh
Bài học 5.10Scorecard definition & design – Lý thuyết (là gì? dùng cho mục đích gì?) và cách xây dựng
Bài học 5.11Style of Scorecards – chi tiết style format của Scorecards
Bài học 5.12Time series chart definition & design – Lý thuyết (là gì? dùng cho mục đích gì?) và cách xây dựng chi tiết
Bài học 5.13Reference line – thể hiện các giá trị đối chiếu một cách hiệu quả
Bài học 5.14Style of Time series chart – chi tiết style format của Time series chart
Bài học 5.15Bar chart definition & design – Lý thuyết (là gì? dùng cho mục đích gì?) và cách xây dựng chi tiết
Bài học 5.16Style of Bar chart – chi tiết style format của Bar chart
Bài học 5.17Pie chart – Lý thuyết (là gì? dùng cho mục đích gì?) và cách xây dựng, format chi tiết
Bài học 5.18Map & Geo chart definition – Lý thuyết (là gì? dùng cho mục đích gì?), các Tips quan trọng đối với GA, Adwords
Bài học 5.19Bubble chart – Hướng dẫn xây dựng và format chi tiết
Bài học 5.20Filled chart – Hướng dẫn xây dựng và format chi tiết
Bài học 5.21Heatmap & Geo chart – Hướng dẫn xây dựng và format chi tiết
Bài học 5.22Line chart definition & design – Lý thuyết (là gì? dùng cho mục đích gì?) và cách xây dựng, so sánh với Time series chart
Bài học 5.23Style of Line chart – chi tiết style format của Line chart
Bài học 5.24Area chart – Lý thuyết (là gì? dùng cho mục đích gì?) và cách xây dựng, format chi tiết
Bài học 5.25Scatter chart – Lý thuyết (là gì? dùng cho mục đích gì?) và cách xây dựng, format chi tiết
Bài học 5.26Pivot table chart – Lý thuyết (là gì? dùng cho mục đích gì?) và cách xây dựng, format chi tiết
Bài học 5.27Bullet chart – Lý thuyết (là gì? dùng cho mục đích gì?) và cách xây dựng, format chi tiết, so sánh với Scorecards
Bài học 5.28Tree map chart – Lý thuyết (là gì? dùng cho mục đích gì?) và cách xây dựng, format chi tiết
Bài học 5.29Gauge chart – Lý thuyết (là gì? dùng cho mục đích gì?) và cách xây dựng, format chi tiết
CÁCH TẠO CÁC DATA CONTROLS, BLENDED DATA VÀ PUBLISHING & SHARING REPORT
Bài học 6.1Dropdown & fixed size list – nắm rõ 2 loại data controls phổ biến nhất
Bài học 6.2Other Controls & Data date range – Các controls còn lại và Data date range – tính năng cực kỳ quan trọng
Bài học 6.3Blended data definition – Lý thuyết (là gì? mục đích?) và cách tạo các blended data
Bài học 6.4Create Blended data – Giải thích và hướng dẫn rõ các loại join operator
Bài học 6.5Publishing & sharing – hướng dẫn làm việc hiệu quả với publishing (Publishing settings) và chia sẻ báo cáo cá nhân hóa, bảo mật cao (Personalized sharing)
TÌM HIỂU THÊM CÁC CÔNG THỨC CHƯA ĐỀ CẬP TRONG CÁC BÀI TRƯỚC
Bài học 7.1Giả lập và kết nối thêm dữ liệu để thực hành các công thức
Bài học 7.2Ifnull và nullif – Trả về null hoặc giá trị nào đó nếu thỏa mãn điều kiện
Bài học 7.3Regexp_contains – Trả về True hoặc False nếu chứa/ không chứa ký tự nào đó
Bài học 7.4Regexp_match – Trả về True hoặc False nếu bằng hoặc không bằng ký tự nào đó
Bài học 7.5Regexp_extract – Trích xuất giá trị nào đó
Bài học 7.6Regexp_Replace – Thay thế một chuỗi ký tự nào đó
Bài học 7.7Các hàm Cancat, Containts_text, Ends_with
Bài học 7.8Các hàm Left_text, Length, Replace, Right_text, Starts_with
Bài học 7.9Các hàm Substr, Trim, Upper
Bài học 7.10Các hàm Current_date, Current_Datetime, Date_from_unix_date
Bài học 7.11Các hàm Datetime, Datetime_add
Bài học 7.12Các hàm Datetime_diff, Datetime_sub
Bài học 7.13Hàm Datetime_trunc trả về ngày, tháng, tuần, năm
Bài học 7.14Các hàm Extract, Format_Datetime
Bài học 7.15Các hàm Parse_date, Parse_datetime, Unix_date

Share Khóa Học – Google Data Studio từ A – Z – hocnhansu.online

99K

  • HÌNH THỨC HỌC: CÓ THỂ HỌC ONLINE TRÊN MÁY TÍNH  HOẶC ĐIỆN THOẠI 
  • TÀI LIỆU : ĐẦY ĐỦ VIDEO VÀ TÀI LIỆU KHÓA HỌC ?
  • THỜI GIAN HỌC:  KHÓA HỌC ĐÃ MUA CÁC BẠN SẼ ĐƯỢC SỞ HỮU VĨNH VIỄN

Danh mục:

LIÊN HỆ MESSENGER ZALO - 0346879742 (ĐANG LỖI) LIÊN HỆ TRAO ĐỔI KHÓA HỌC VỚI AD

01

ZALO Admin đang bị lỗi tìm kiếm nên bạn vui lòng nhắn tin qua MESSENGER Để mua khóa học nhé

02

Nhắn Tin Cho Admin Qua Zalo Hoặc Facebook Để Được Tư Vấn Và Mua Khóa Học

03

ĐẶC BIỆT KHI MUA THEO COMBO SẼ ĐƯỢC GIẢM GIÁ TỪ 50% - 70%