Share Khóa Học – Khóa Học SQL Cho Người Mới Bắt Đầu – Truy Vấn Dữ Liệu Với SQL
Chuyên gia: Nimbus Academy

Nội Dung Khóa Học

Chương 1: Tổng quan về SQL
1. 0.0. Hướng dẫn học tập hiệu quả với Gitiho
2. Tham gia cộng đồng Dữ liệu cùng Gitiho và Nimbus
3. Bài 1.1. Giới thiệu Khóa học. Phạm vi Khóa học.
4. Bài 1.2. SQL là gì? SQL có thể làm được gì ? Phân loại SQL
5. Bài 1.3. Câu lệnh SQL đầu tiên
6. Bài 1.4. Từ khóa và các lưu ý trong SQL
7. Bài 1.5. Giải thích cơ sở dữ liệu Nimbus_Databse
8. Bài 1.6. Cài đặt phần mềm Microsoft SQL Server Management Studio 2012
9. Bài 1.7. Thêm Cơ sở dữ liệu vào phần mềm
Chương 2: Các loại câu lệnh trong DQL – Data Query Languages
10. Bài 2.1. Chọn dữ liệu trong bảng với Select
11. Bài 2.2. Chọn dữ liệu không trùng nhau với keyword DISTINCT
12. Bài 2.3. Câu lệnh có điều kiện với keyword WHERE
13. Bài 2.4. Câu lệnh WHERE nâng cao với các điều kiện lồng nhau
14. Bài 2.5. Câu lệnh điều kiện nâng cao tìm kiếm theo khoảng – BETWEEN và NOT BETWEEN
15. Bài 2.6. Câu lệnh điều kiện nâng cao tìm kiếm theo tập hợp – IN và NOT IN
16. Bài 2.7. NULL và NOT NULL. Câu lệnh tìm kiếm liên quan tới NULL
17. Bài 2.8. Câu lệnh WHERE tìm kiếm nâng cao cùng LIKE – Part 1
18. Bài 2.9. Câu lệnh WHERE tìm kiếm nâng cao cùng LIKE – Part 2
19. Bài 2.10. Câu lệnh WHERE tìm kiếm nâng cao cùng LIKE và các ký tự thường dùng
20. Bài 2.11. Sắp xếp dữ liệu với ORDER BY
21. Bài 2.12. Tính toán cơ bản cùng SQL – Phần 1
22. Bài 2.13. Tính toán cơ bản cùng SQL – Phần 2
23. Bài 2.14. Tối ưu hóa thao tác với ALIAS
24. Bài 2.15. Lý thuyết về JOIN – Các loại JOIN trong SQL
25. Bài 2.16. Câu lệnh INNER JOIN – Đặc điểm và ứng dụng
26. Bài 2.17. Câu lệnh LEFT JOIN / RIGHT JOIN – Đặc điểm và ứng dụng
27. Bài 2.18. Câu lệnh FULL JOIN/SELF JOIN – Đặc điểm và ứng dụng
28. Bài 2.19. Tương tác với nhiều bảng dữ liệu cùng UNION
29. Bài 2.20. Tính toán trong SQL – câu lệnh GROUP BY
30. Bài 2.21. Tính toán trong SQL – Hàm SUM, AVERAGE
Chương 3: Các loại câu lệnh trong SQL – Data Manipuldate Languages và Data Definition Languages
31. Bài 3.1. Tạo mới một CSDL dữ liệu với câu lệnh CREATE DATABASE
32. Bài 3.2. Tạo mới một bảng dữ liệu với câu lệnh CREATE TABLE
33. Bài 3.3. Thêm dữ liệu bản ghi mới vào bảng cùng câu lệnh INSERT INTO
34. Bài 3.4. Update bảng dữ liệu cùng câu lệnh UPDATE SET
35. Bài 3.5. Chỉnh sửa các trường dữ liệu trong bảng dữ liệu với câu lệnh ALTER
36. Bài 3.6. Xóa bảng dữ liệu với câu lệnh DROP TABLE – TRUNCATE TABLE
37. Bài 3.7. Xóa cơ sở dữ liệu với câu lệnh DROP DATABASE
Chương 4: Final Challenge – Basic Project
38. Bài 4.1. Tìm hiểu về cơ sở dữ liệu của Final Challenge – Basic Project
39. Task 1
40. Task 2
41. Task 3
42. Task 4

Share Khóa Học – Khóa Học SQL Cho Người Mới Bắt Đầu – Truy Vấn Dữ Liệu Với SQL

99K

  • HÌNH THỨC HỌC: CÓ THỂ HỌC ONLINE TRÊN MÁY TÍNH  HOẶC ĐIỆN THOẠI 
  • TÀI LIỆU : ĐẦY ĐỦ VIDEO VÀ TÀI LIỆU KHÓA HỌC ?
  • THỜI GIAN HỌC:  KHÓA HỌC ĐÃ MUA CÁC BẠN SẼ ĐƯỢC SỞ HỮU VĨNH VIỄN

Danh mục: ,

LIÊN HỆ MESSENGER ZALO - 0346879742 (ĐANG LỖI) LIÊN HỆ TRAO ĐỔI KHÓA HỌC VỚI AD

01

ZALO Admin đang bị lỗi tìm kiếm nên bạn vui lòng nhắn tin qua MESSENGER Để mua khóa học nhé

02

Nhắn Tin Cho Admin Qua Zalo Hoặc Facebook Để Được Tư Vấn Và Mua Khóa Học

03

ĐẶC BIỆT KHI MUA THEO COMBO SẼ ĐƯỢC GIẢM GIÁ TỪ 50% - 70%