Share khóa học – Nền tảng Cơ Sở Dữ Liệu qua các ví dụ Thực tiễn

Nội Dung Khóa Học
CHƯƠNG 1:
Source code và slide khóa học Nền tảng Cơ Sở Dữ Liệu qua các ví dụ Thực tiễn
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU MÔN HỌC
Bài 1: Giới thiệu chung, đối tượng sử dụng, HQT CSDL, các ứng dụng của CSDL
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU
Bài 2: Lý thuyết tổng quan
Bài 3: Bài tập xác định dữ liệu
CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH THỰC THỂ KẾT HỢP (ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM)
Bài 4: Loại thực thể – thuộc tính – khóa
Bài 5 Mối kết hợp – loại mối kết hợp – bản số
Bài 6: Loại thực thể yếu
Bài 7: Bài tập xác định loại thực thể
Bài 8: Bài tập xác định mối kết hợp
CHƯƠNG 4: MÔ HÌNH QUAN HỆ DỮ LIỆU
Bài 9: Mô hình quan hệ dữ liệu – Các khái niệm
Bài 10: Chuyển đổi từ ER sang mô hình quan hệ
CHƯƠNG 5: NGÔN NGỮ TRUY VẤN DỮ LIỆU SQL (SELECT QUERY LANGUAGE)
Bài 11: Cài đặt SQL
Bài 12: Giới thiệu, tạo cấu trúc CSDL
Bài 13: Giới thiệu, khởi tạo dữ liệu INSERT, UPDATE, DELETE
Bài 14: Truy vấn dữ liệu phần 1
Bài 15: Truy vấn dữ liệu phần 2
Bài 16: Truy vấn dữ liệu phần 3
Bài 17: Truy vấn dữ liệu ORDER BY, GROUP BY, HAVING
Bài 18: Truy vấn dữ liệu truy vấn với nhiều điều kiện OR AND
Bài 19: Truy vấn dữ liệu Tuy vấn lồng
Bài 20: Truy vấn dữ liệu Phép kết
Bài 21: Bài tập truy vấn dữ liệu
CHƯƠNG 6: STORE PROCEDURE
Bài 22: Store Procedure
NEW: Ràng buộc toàn vẹn

Share khóa học – Nền tảng Cơ Sở Dữ Liệu qua các ví dụ Thực tiễn

99K

  • HÌNH THỨC HỌC: CÓ THỂ HỌC ONLINE TRÊN MÁY TÍNH  HOẶC ĐIỆN THOẠI 
  • TÀI LIỆU : ĐẦY ĐỦ VIDEO VÀ TÀI LIỆU KHÓA HỌC ?
  • THỜI GIAN HỌC:  KHÓA HỌC ĐÃ MUA CÁC BẠN SẼ ĐƯỢC SỞ HỮU VĨNH VIỄN

Danh mục:

LIÊN HỆ MESSENGER ZALO - 0346879742 (ĐANG LỖI) LIÊN HỆ TRAO ĐỔI KHÓA HỌC VỚI AD

01

ZALO Admin đang bị lỗi tìm kiếm nên bạn vui lòng nhắn tin qua MESSENGER Để mua khóa học nhé

02

Nhắn Tin Cho Admin Qua Zalo Hoặc Facebook Để Được Tư Vấn Và Mua Khóa Học

03

ĐẶC BIỆT KHI MUA THEO COMBO SẼ ĐƯỢC GIẢM GIÁ TỪ 50% - 70%