Share Khóa Học – Golang for SCALABLE BACKEND – 200LAB

Nội Dung Khóa Học Golang

TOPIC 1:
NGÔN NGỮ GOLANG – KEY FEATURE
Go effective, các quy ước để có source go đẹp và chuẩn.
Go channel: Giao tiếp giữa các Goroutines (concurrent).
Buffer Channel trong Golang.
Cơ chế Defer, Recover trong Golang.
Sử dụng Interface trong Golang.
Slice, buffer, json decode / encode trong Golang.

TOPIC 2:
PHÂN TÍCH DỰ ÁN TỪ GIAO DIỆN CHO TRƯỚC
Thiết lập requirement, user story từ giao diện.
Phân tích chức năng, flow và các APIs cần có.
Phân tích modules hoặc theo domain driven.
Bonus: phân chia task hiệu quả để quản lý tiến độ tốt.

TOPIC 3:
THIẾT LẬP DATABASE CHO DỰ ÁN FOOD DELIVERY
Cài đặt và kết nối database service: MySQL / PostgreSQL.
Từ kết quả phân tích, thiết lập các bảng dữ liệu.
Thiết lập các mối quan hệ giữa các bảng dữ liệu.
Kỹ thuật đánh khoá chính và index để có kết quả truy xuất tốt nhất.
Bonus: kinh nghiệm thiết kế database cho app Food Delivery.

TOPIC 4:
VIẾT API (CƠ BẢN) TRONG GOLANG
Tìm hiểu REST API convention.
Các API cơ bản: Create-Read-Update-Delete (CRUD) cơ bản.
Các API CRUD trên nhiều bảng và transaction.
Authen với JWT, cách sử dụng JWT để xác thực người dùng.

TOPIC 5:
VIẾT API (MỞ RỘNG) TRONG GOLANG
Sử dụng middleware: tiền xử lý, xác thực quyền hạn, bắt lỗi crash.
Upload files: xử lý, lưu trữ với các cloud storage (AWS S3) và CDN.
Giao tiếp API giữa các module.
Tổng hợp và link data các module.
Bonus: Cách thiết kế giảm lệ thuộc giữa các module, tăng tốc xử lý, chống leak memory.

TOPIC 6:
ASYNC HANDLERS, XỬ LÝ SIDE EFFECT TRONG GOLANG
Cách xây dựng async job trong Golang.
Giải quyết timeout, retry cho async job.
Đồng bộ dữ liệu với các async job.
Pub / Sub trong Golang.
Xây dựng async job queue & message broker.

TOPIC 7:
TRIỂN KHAI (DEPLOY) & MONITORING
Log system trong Golang.
Cơ chế tự động phục hồi kết nối DB (resilience).
Cách sử dụng environment trong Golang.
Build & Deploy với Docker.
Sử dụng nginx (container Docker) làm reverse proxy.
Bonus: Monitoring & Tracing.

TOPIC 8:
SỬ DỤNG GRPC ĐỂ TĂNG TẢI SERVICE
Giới thiệu gRPC.
Lập trình Protobuf 3.
Tạo các service sử dụng gRPC cơ bản.
gRPC streaming.
Sử dụng gRPC Gateway để hỗ trợ thêm REST API.
Bonus: Các kinh nghiệm xử lý gRPC trong thực tế.

TOPIC 9:
MICROSERVICE CƠ BẢN (KHOÁ LIVESTREAM MỚI)
Hiểu rõ về Stateless service.
Phân tách và deploy nhiều Microservices.
Sử dụng Redis và NATs để tăng tải các services.
Một số kinh nghiệm xử lý các vấn đề trong Microservice.

TOPIC 10:
CÁC KỸ NĂNG KHÁC
Tư duy backend và hệ thống.
Thuật toán & cấu trúc dữ liệu cơ bản.
Xây dựng profile Github.
Quản lý dự án, teamwork.
Kiến trúc ứng dụng và các design pattern thường gặp trong Golang.
Xây dựng CV để ứng tuyển vị trí Golang (có hỗ trợ review trainee, interview thử).

Bộ Video Khóa Học Golang

Khai giảng, hỏi đáp trực tiếp & chia sẻ từ Mentor
Khai giảng G04
Open Hour (G04)
Bộ video record
Section 01: Golang Syntak
Section 02: Goroutines, Phân tích UI để tạo Database
Review Exercise (Channel, Defer, Range Close, Select,…)
Section 03: GORM và chia sẻ kinh nghiệm tăng tải Database
Section 04: CRUD API & Architecture
Section 05: Error handling
Section 06: Image uploading to S3
Section 07: Improve paging and hide real id
Section 08: Authentication with JWT
Section 09: Link user data to other APIs
Section 11: Async Job and Group Job
Section 12: Queue and Pubsub in Golang
Section 13: Realtime engine with SocketIO
Section 14: Deploy with Docker, Nginx, Let’s Encrypt
Section 15: Distributed Tracing – OpenCensus and Jaeger
Section 16: Monitoring, Logging, Load Test, Unit Test

Share Khóa Học – Golang for SCALABLE BACKEND – 200LAB

199K

  • HÌNH THỨC HỌC: CÓ THỂ HỌC ONLINE TRÊN MÁY TÍNH  HOẶC ĐIỆN THOẠI 
  • TÀI LIỆU : ĐẦY ĐỦ VIDEO VÀ TÀI LIỆU KHÓA HỌC ?
  • THỜI GIAN HỌC:  KHÓA HỌC ĐÃ MUA CÁC BẠN SẼ ĐƯỢC SỞ HỮU VĨNH VIỄN

Danh mục: ,

LIÊN HỆ MESSENGER ZALO - 0346879742 (ĐANG LỖI) LIÊN HỆ TRAO ĐỔI KHÓA HỌC VỚI AD

01

ZALO Admin đang bị lỗi tìm kiếm nên bạn vui lòng nhắn tin qua MESSENGER Để mua khóa học nhé

02

Nhắn Tin Cho Admin Qua Zalo Hoặc Facebook Để Được Tư Vấn Và Mua Khóa Học

03

ĐẶC BIỆT KHI MUA THEO COMBO SẼ ĐƯỢC GIẢM GIÁ TỪ 50% - 70%