Share Khóa Học – Khoá học Lập trình Blockchain NFT Marketplace, Web3 – 200LAB

Khóa Học Giành Cho ai!

  • Đam mê công nghệ Blockchain, các sản phẩm sử dụng Blockchain (Token & NFT).
  • Các bạn đã biết lập trình bất kể frontend hay backend, mobile app.
  • Các nhà đầu tư, nhà tạo lập muốn tìm hiểu sâu hơn về lập trình blockchain.

Nội Dung Khóa Học lập trình Blockchain NFT Marketplace, Web3

Chương 0: Blockchain 101 (Free)
Bài 1: Giới thiệu blockchain là gì?
Bài 2: Cơ bản về Proof of Work (POW)
Bài 3: Wallet trong blockchain
Bài 4: Mnemonic là gì?
Bài 5: Ethereum và Smart Contract
Bài 6: Phân biệt Token và Coin
Bài 7: Decentralized Application (DApp) và Web3
Bài 8: Các vấn đề của DApp
Bài 9: DeFi: Giới thiệu và các ứng dụng của nó
Bài 10: Ứng dụng DeFi cung cấp thanh khoản cho app có token
Bài 11: Cách tính tỉ giá của sàn DEX
Bài 12: DeFi ảnh hưởng tới cuộc chơi như thế nào
Bài 13: NFT thực sự là gì
Bài 14: NFT liệu có thể dùng thay thế cho mọi tài sản?
Bài 15: Hiểu về GameFi
Bài 16: Hiểu về Tokenomic (quan trọng)
Bài 17: Token sale: Seed, Private và Public Sale
Chương 1: Giới thiệu sơ lược về một dự án Dapp, xây dựng môi trường để lập trình smart contract đầu tiên
Bài 1: Giới thiệu về các thành phần trong dự án dapp
Bài 2: Giới thiệu & set up Hardhat
Bài 3: Tìm hiểu cấu trúc project Hardhat
Bài 4: Viết, test & deploy Smart contract Hello world lên BSC testnet
Chương 2: Giới thiệu toàn tập về Blockchain & dự án sàn NFT
Bài 1: Toàn tập về lập trình Blockchain mà bạn nên biết
Bài 2: Tìm hiểu 1 dự án NFT bất kỳ
Bài 3: Tìm hiểu và phân tích các chức năng quan trọng trong dự án Petty (NFT Marketplace)
Chương 3: Xây dựng BEP-20 từ thư viện OpenZeppelin
Bài 1: BEP-20 và ERC-20 là gì? Giới thiệu về chuẩn EIP-20
Bài 2: Tìm hiểu về các hàm trong chuẩn BEP-20 Phần 1
Bài 3: Tìm hiểu về các hàm trong chuẩn BEP-20 Phần 2
Bài 4: Tìm hiểu các Event trong chuẩn BEP-20
Bài 5: Xây dựng contract theo chuẩn EIP-20 Phần 1
Bài 6: Xây dựng contract theo chuẩn EIP-20 Phần 2
Bài 7: Xây dựng contract theo chuẩn EIP-20 Phần 3
Bài 8: Xây dựng contract ERC-20 theo chuẩn OpenZeppelin phần 1
Bài 9: Xây dựng contract ERC-20 theo chuẩn OpenZeppelin Phần 2
Chương 4: Xây dựng contract NFT
Bài 1: Tìm hiểu NFT
Bài 2: Tìm hiểu các hàm trong chuẩn EIP-721
Bài 3: Tìm hiểu contract ERC-721 của thư viện OpenZeppelin
Bài 4: Khởi tạo contract Petty NFT từ thư viện ERC-721
Bài 5: Viết Unit test cho contract Petty
Chương 5: Xây dựng contract Marketplace
Bài 1: Giới thiệu contract Marketplace
Bài 2: Khai báo các struct, biến quan trọng trong contract
Bài 3: Định nghĩa các Event bên trong Smart Contract
Bài 4: Xây dựng các hàm cần thiết trong Smart Contract Phần 1
Bài 5: Xây dựng các hàm cần thiết trong Smart Contract Phần 2
Bài 6: Xây dựng các hàm cần thiết trong Smart Contract Phần 3
Bài 7: Xây dựng layout Unit Test cho contract Marketplace.
Bài 8: Hoàn thiện layout Unit Test cho contract Marketplace Phần 1
Bài 9: Hoàn thiện layout Unit Test cho contract Marketplace Phần 2
Chương 6: Thực hiện Contract Lock Token & Deploy toàn bộ smart contract
Bài 1: Thực hiện Contract Lock Token
Bài 2: Thực hiện Unit test cho contract Lock Token
Bài 3: Viết script deploy toàn bộ Contract
Chương 7: Interact với contract bằng thư viện Web3JS
Bài 1: Giới thiệu Web3JS. So sánh Web3JS & EthersJS
Bài 2: Làm quen với thư viện Web3JS – phần 1
Bài 3: Làm quen với thư viện Web3JS – phần 2
Bài 4: Tìm hiểu project Frontend NFT Marketplace
Bài 5: Tìm hiểu luồng đăng nhập thông qua MetaMask trong dự án Petty
Bài 6: Tìm hiểu các hàm tương tác với smart contract trong project Front-end – Phần 1
Bài 7: Tìm hiểu các hàm tương tác với smart contract trong project Front-end – Phần 2
Chương 8: Indexing data
Bài 1: Tìm hiểu project Backend NFT Marketplace
Bài 2: Sử dụng Web3JS để lắng nghe các event – Phần 1
Bài 3: Sử dụng Web3JS để lắng nghe các event – Phần 2
Bài 4: Sử dụng Web3JS để lắng nghe các event – Phần 3

Share Khóa Học – Khoá học Lập trình Blockchain NFT Marketplace, Web3 – 200LAB

199K

  • HÌNH THỨC HỌC: CÓ THỂ HỌC ONLINE TRÊN MÁY TÍNH  HOẶC ĐIỆN THOẠI 
  • TÀI LIỆU : ĐẦY ĐỦ VIDEO VÀ TÀI LIỆU KHÓA HỌC ?
  • THỜI GIAN HỌC:  KHÓA HỌC ĐÃ MUA CÁC BẠN SẼ ĐƯỢC SỞ HỮU VĨNH VIỄN

Danh mục: ,

LIÊN HỆ MESSENGER ZALO - 0346879742 (ĐANG LỖI) LIÊN HỆ TRAO ĐỔI KHÓA HỌC VỚI AD

01

ZALO Admin đang bị lỗi tìm kiếm nên bạn vui lòng nhắn tin qua MESSENGER Để mua khóa học nhé

02

Nhắn Tin Cho Admin Qua Zalo Hoặc Facebook Để Được Tư Vấn Và Mua Khóa Học

03

ĐẶC BIỆT KHI MUA THEO COMBO SẼ ĐƯỢC GIẢM GIÁ TỪ 50% - 70%