Share Khóa Học – Khoá học Lập Trình Solidity Ethereum Blockchain – 200LAB

Khóa Học Giành Cho ai!

  • Đam mê công nghệ Blockchain, các sản phẩm sử dụng Blockchain (Token & NFT).
  • Các bạn đã biết lập trình bất kể frontend hay backend, mobile app.
  • Các nhà đầu tư, nhà tạo lập muốn tìm hiểu sâu hơn về lập trình blockchain.

Nội Dung Khóa Học lập trình Solidity Ethereum Blockchain 

Chương 0: Các khái niệm cơ bản trong Blockchain (Bonus)
Bài 1: Giới thiệu blockchain là gì?
Bài 2: Cơ bản về Proof of Work (POW)
Bài 3: Wallet trong blockchain
Bài 4: Mnemonic là gì?
Bài 5: Ethereum và Smart Contract
Bài 6: Phân biệt Token và Coin
Bài 7: Decentralized Application (DApp) và Web3
Bài 8: Các vấn đề của DApp
Bài 9: DeFi: Giới thiệu và các ứng dụng của nó
Bài 10: Ứng dụng DeFi cung cấp thanh khoản cho app có token
Bài 11: Cách tính tỉ giá của sàn DEX
Bài 12: DeFi ảnh hưởng tới cuộc chơi như thế nào
Bài 13: NFT thực sự là gì
Bài 14: NFT liệu có thể dùng thay thế cho mọi tài sản?
Bài 15: Hiểu về GameFi
Bài 16: Hiểu về Tokenomic (quan trọng)
Bài 17: Token sale: Seed, Private và Public Sale
Chương 1: Tìm hiểu, cài đặt & sử dụng MetaMask
Bài 1: Tìm hiểu MetaMask
Bài 2: Cài đặt MetaMask
Bài 3: Thực hiện Transaction đầu tiên với MetaMask
Chương 2: Lập trình Smart Contract với ngôn ngữ Solidity
Bài 1: Hiểu về Smart Contract
Bài 2: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Solidity
Bài 3: Giới thiệu Remix IDE & viết Smart Contract đầu tiên
Bài 4: Deploy Smart Contract với Web3
Bài 5: Deploy Smart Contract sử dụng Ganache
Bài 6: Giới thiệu các kiểu dữ liệu cơ bản trong Solidity
Bài 7: Integer Example
Bài 8: Boolean Example
Bài 9: Address Example
Bài 10: String Example
Bài 11: Integer Wraping Around (in new version of Solidity)
Bài 12: Addresses & Global Msg Object
Bài 13: Demo payable function
Bài 14: ìm hiểu Complex Variables trong Solidity
Bài 15: Demo Simple Mapping
Bài 16: Demo Mapping by Example
Bài 17: Demo Mapping + Struct
Bài 18: Error & Exception trong Solidity
Bài 19: Demo Error & Exception
Bài 20: Function: Visibility, Constructor, Fallback
Bài 21: Demo Function: Visibility, Constructor, Fallback
Bài 22: Demo Inheritance Modifier Example [P1] Bài 23: Demo Inheritance Modifier Example [P2] Bài 24: Inheritance & Modifier
Bài 25: Demo Events & Return Variables
Bài 26: Events & Return Variables
Bài 27: Demo ABI & Debugging
Bài 28: ABI & Debugging
Bài 29: Library
Bài 30: Demo Library
Bài 31: Tìm hiểu về Delegatecall function
Bài 32: Delegatecall function Example
Bài 33: Tìm hiểu về Call function Example
Chương 3: Fund Wallet (Project 1)
Bài 1: Giới thiệu project
Bài 2: Khởi tạo Smart Contract & ôn tập Kế thừa (Inheritance)
Bài 3: Sử dụng thư viện OpenZeppelin để thực hiện lại chức năng onlyOwner
Bài 4: Thực hiện logic của Allowance
Bài 5: Add Event & Refactor Contract
Bài 6: Thêm thư viện SafeMath để hoàn thiện logic
Bài 7: Loại bỏ chức năng renounceOwnership trong Contract
Chương 4: Tìm hiểu Web3.js thông qua cách tương tác với Smart Contract, Browser
Bài 1: Tìm hiểu Web3.js
Bài 2: Cài đặt NodeJS
Bài 3: Cài đặt VS Code & các extention hữu ích
Bài 4: Sử dụng Web3.js để tương tác với Ganache
Bài 5: Sử dụng Web3.js để tương tác với Smart Contract
Bài 6: Sử dụng Web3.js để tương tác với Smart Contract trên Browser
Chương 5: Tìm hiểu & sử dụng Truffle framework
Bài 1: Giới thiệu Truffle framework
Bài 2: Install Truffle (Fix lỗi không thể cài đặt trên MacOS)
Bài 3: Giới thiệu & cài đặt Truffle React Box
Bài 4: Tìm hiểu cấu trúc source & compile Smart Contract
Bài 5: Run React web để tương tác với Smart Contract
Bài 6: Tìm hiểu cách viết Test trong Truffle
Chương 6: Thực hiện mua bán Token ERC-20 (Project 2)
Bài 1: Giới thiệu project
Bài 2: Set up project & install OpenZeppelin
Bài 3: Khởi tạo Token ERC-20 từ thư viện OpenZeppelin
Bài 4: Thực hiện deploy contract ERC-20
Bài 5: Set up & thực hiện Unit Test đầu tiên
Bài 6: Thực hiện thêm một vài test case cho contract MyToken
Bài 7: Thực hiện contract MyTokenSale
Bài 8: Deploy contract MyTokenSale
Bài 9: Sử dụng hook function để fix Unit test
Bài 10: Thiết lập Environment cho ứng dụng
Bài 11: Thực hiện Unit Test cho contract MyTokenSale
Bài 12: Thực hiện thêm một vài test case cho contract MyTokenSale
Bài 13: Thực hiện chức năng whitelist khi mua Token
Bài 14: Test lại contract MyTokenSale sau khi apply KYC
Bài 15: Tương tác giữa React web & Contract
Bài 16: Demo chức năng Whitelisting trên website
Bài 17: Demo chức năng mua Token
Bài 18: Display Token lên MetaMask
Bài 19: Hiểu về Decimals trong ERC-20
Bài 20: Fix lại các logic trong project
Bài 21: Deploy contract to BSC Testnet

Share Khóa Học – Khoá học Lập Trình Solidity Ethereum Blockchain – 200LAB

150K

  • HÌNH THỨC HỌC: CÓ THỂ HỌC ONLINE TRÊN MÁY TÍNH  HOẶC ĐIỆN THOẠI 
  • TÀI LIỆU : ĐẦY ĐỦ VIDEO VÀ TÀI LIỆU KHÓA HỌC ?
  • THỜI GIAN HỌC:  KHÓA HỌC ĐÃ MUA CÁC BẠN SẼ ĐƯỢC SỞ HỮU VĨNH VIỄN

Danh mục: ,

LIÊN HỆ MESSENGER ZALO - 0346879742 (ĐANG LỖI) LIÊN HỆ TRAO ĐỔI KHÓA HỌC VỚI AD

01

ZALO Admin đang bị lỗi tìm kiếm nên bạn vui lòng nhắn tin qua MESSENGER Để mua khóa học nhé

02

Nhắn Tin Cho Admin Qua Zalo Hoặc Facebook Để Được Tư Vấn Và Mua Khóa Học

03

ĐẶC BIỆT KHI MUA THEO COMBO SẼ ĐƯỢC GIẢM GIÁ TỪ 50% - 70%